இஸ்லாம் கூறும் சமூக ஒற்றுமை!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் பங்கு பெற்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம் நடுவர் குழு   முஸ்லிம்கள் ஒற்றுமையில் நிலைத்திருக்கவில்லை என்றால் ஷைத்தான் அவர்களைப் பல்வேறு…

Read More

மனித உடல் – இறைவனின் அற்புதம்!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் பங்கு பெற்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம்.காம் நடுவர் குழு بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்புடையோன்,…

Read More
மனித உடல் - இறைவனின் ஓர் அற்புதப்படைப்பு!

மனித உடல் – இறைவனின் அற்புதம்!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் பங்கு பெற்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம்.காம் நடுவர் குழு பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம் இவ்வுலகில் எண்ணற்ற படைப்புகளை அல்லாஹ் படைத்திருந்தாலும் அவற்றில் மனிதனை…

Read More

திருக்குர்ஆன் உருவாக்கிய சமுதாயம்!

  சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் பங்கு பெற்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம்.காம் நடுவர் குழு   அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற  அன்புடையோன் அல்லாஹ்வின் பெயரால்…

Read More

பயங்கரவாதமும், மேற்கத்திய உலகமும்!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் பங்கு பெற்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம்.காம் நடுவர் குழு     முன்னுரை:   ஐரோப்பிய நாடுகளில், நபி(ஸல்) அவர்கள்…

Read More

மீடியாக்களின் மறைத்தலும் திரித்தலும் – தீர்வு என்ன?

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் பங்கு பெற்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம்.காம் நடுவர் குழு முன்னுரை: உலகம் நாளுக்கு நாள் மாறி வருகிறது. ஒரு காலத்தில்…

Read More

எது பெண்ணுரிமை?

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் ஊக்கப் பரிசு பெற்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம்.காம் நடுவர் குழு "பிரபஞ்சத்தின் ராஜாவாகிய இறைவன் என்னைப் பெண்ணாகப் படைக்காதிருந்து, என்மீது…

Read More

இஸ்லாமியக் குடும்பச்சூழல்

  சத்தியமார்க்கம்.காம் 2007 ஆம் ஆண்டுக்கான நடத்திய உலகளாவியக் கட்டுரைப் போட்டியில் பெண்களுக்கானமுதலாம், இரண்டாம், மூன்றாம் பரிசுக் கட்டுரைகள் போக, ஐந்து ஆறுதல் பரிசுக் கட்டுரைகளுக்கு வேறுபட்ட…

Read More

எது பெண்ணுரிமை?

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரர்களுக்கான ஆறுதல் பரிசுகளில் ஒன்றை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம்.காம் நடுவர் குழு   ஆணுரிமை / ஆணுரிமைப்…

Read More

திருக்குர்ஆன் உருவாக்கிய சமுதாயம்!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரியருக்கான ஆறுதல் பரிசுகளில் ஒன்றை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம்.காம் நடுவர் குழு   பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம்   அலிஃப்,…

Read More

இஸ்லாம் கூறும் சமூக ஒற்றுமை!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரர்களுக்கான ஆறுதல் பரிசுகளில் ஒன்றை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம் நடுவர் குழு இம்மண்ணில் ஒரு மாபெரும் இஸ்லாமிய…

Read More

திருக்குர்ஆன் உருவாக்கிய சமுதாயம்!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரியருக்கான ஆறுதல் பரிசுகளில் ஒன்றை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம்.காம் நடுவர் குழு பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். இஸ்லாம் என்பது உலகளாவிய…

Read More

திருக்குர்ஆன் உருவாக்கிய சமுதாயம்!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரர்களுக்கான ஆறுதல் பரிசுகளில் ஒன்றை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம்.காம் நடுவர் குழு பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். நபி…

Read More

இஸ்லாம் கூறும் சமூக ஒற்றுமை!

      சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரியருக்கான ஆறுதல் பரிசுகளில் ஒன்றை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம்.காம் நடுவர் குழு அளவற்ற…

Read More

வளைகுடா வாழ்க்கை – வரமா? சாபமா?

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரர்களுக்கான ஆறுதல் பரிசுகளில் ஒன்றை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம்.காம் நடுவர் குழு   பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம்   வளைகுடா…

Read More

பெண்களின் சமூகப்பொறுப்புகள்

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரியருக்கான ஆறுதல் பரிசுகளில் ஒன்றை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம்.காம் நடுவர் குழு முன்னுரை: இஸ்லாம் சுமத்தும் பொறுப்புகளும்…

Read More

கலாச்சார ஊடுருவல்!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரர்களுக்கான ஆறுதல் பரிசுகளில் ஒன்றை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம் நடுவர் குழு உலகின் பல்வேறு இன, மொழி,…

Read More

எது பெண்ணுரிமை?

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரியர்களுக்கான மூன்றாம் பரிசை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம் நடுவர் குழு   நமது இந்தியக் குடியுரிமைச் சட்டப்படி…

Read More

குழந்தைகளின் ஆரம்பக் கல்வி இஸ்லாம்!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரர்களுக்கான மூன்றாம் பரிசை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம் நடுவர் குழு முன்னுரை குழந்தைகள் பெற்றோருக்குக் கண்குளிர்ச்சியாவார்கள். குடும்ப…

Read More

இஸ்லாமியக் குடும்பச் சூழல்!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரியர்களுக்கான இரண்டாம் பரிசை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம் நடுவர் குழு உலகத்தைப் படைத்து, பரிபாலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வல்ல…

Read More

இஸ்லாமும் மேற்கத்தியக் கலாச்சாரமும்!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரர்களுக்கான இரண்டாம் பரிசை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம் நடுவர் குழு மார்க்கப்பற்றுள்ள முஸ்லிம்களுக்கு மேற்கத்தியக் கலாச்சாரம் என்பது…

Read More

இளைய தலைமுறை எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளும் தீர்வுகளும்!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரியர்களுக்கான முதற்பரிசை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம் நடுவர் குழு     ஒரு நாட்டின் சக்தியும் உறுதியும்…

Read More

இஸ்லாமும் இணையமும்!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சகோதரர்களுக்கான முதற்பரிசை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம் நடுவர் குழு இறைவனின் பெயரால்… இறையச்சமும் தொழில்நுட்பமும் கைகோர்க்கும் இணையத்தில் இஸ்லாம்!இணைய…

Read More

ஒற்றுமையும் தமிழக முஸ்லிம் இயக்கங்களும்!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான கட்டுரைப் போட்டியில் சிறப்புப் பரிசை வென்ற கட்டுரை. – சத்தியமார்க்கம் நடுவர் குழு அளவற்ற அருளாளன், நிகரற்ற அன்பாளன் அல்லாஹ்வின் பெயரால்!…

Read More

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்திய கட்டுரைப் போட்டி முடிவுகள்!

அன்பு மிக்க சத்தியமார்க்கம்.காம் வாசக சகோதர சகோதரிகளுக்கு, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்). எண்பதுகளின் இறுதியில் தகவல்களைப் பரிமாறிக் கொள்வதற்காக ஒரு பொட்டுப் போல் தொடங்கிய இணைய உலகு,…

Read More
கட்டுரைப்போட்டி - மின்னஞ்சல்

கட்டுரைப் போட்டிக்கான அறிவிப்பு!

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்… சத்தியமார்க்கம்.காம் தளத்தில் வெளியான கட்டுரைப் போட்டிக்கான அறிவிப்பினைத் தொடர்ந்து எங்களைத் தொடர்பு கொண்டு வரும் அனைத்து வாசகர்களுக்கும் எங்கள் நன்றியினைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்! …

Read More
பங்குபெறுவீர்! பரிசுகளை வெல்வீர்!!

பங்குபெறுவீர்! பரிசுகளை வெல்வீர்!!

சத்தியமார்க்கம்.காம் நடத்தும் சர்வதேசத் தமிழ் இஸ்லாமியக் கட்டுரைப்போட்டி (அனைவரும் பங்கு கொள்ளலாம்) இறைவனின் பெயரால், இஸ்லாமியக் கட்டுரைப்போட்டி ஒன்றை நடத்த சத்தியமார்க்கம்.காம் முன்வந்துள்ளது. இப்போட்டியின் மூலம் தமிழில்…

Read More