106 குறைஷியர் !

Share this:

சிதறிக் கிடந்தச் சமூகம் – ஒன்று
சேர்ந்துச் சிறந்த தாலே
குறைஷி கோத்திரம் உயர்ந்தது – மக்கத்துக்
குடிகள் யாவும் மதித்தனர் !

குறைஷியர் மனம் நெகிழ்ந்திட -அவர்
குறைகள் யாவும் விலகிட
நல்லவை மட்டுமே தெரிந்து – மனம்
விரும்ப வைத்த தாலே

கோடையின் சூட்டைத் தவிர்க்க – குளிர்
பலஸ்தீனம் சிரியா அமைந்த
வடக்கு நோக்கிப் பயணிக்க – மனம்
விரும்பவும் வைத்த தாலே

குளிர்கால நடுக்கம் தவிர்க்க – சுடும்
கதிரவன் தகிக்கும் தெற்கில்
எமனை நோக்கி ஏகவும் – மனத்தில்
விருப்பம் விதைத்த தாலே

கஅபாவின் இறைவனை வணங்கட்டும் – அவன்
காட்டிய வழியுடன் இணங்கட்டும்
வழியிலும் தொழிலும் உயர்த்திய – அந்தத்
தூயவன் ஒருவனைத் தொழுட்டும்

அவன்தானே ஆற்றுவித்தான் பசியை – நல்
அறுசுவை வகையில் உணவளித்து !
அவன்தானே அகற்றினான் கிலியை – அவர்
அடைக்கலம் பெறவே அபயமளித்து !

oOo

மூலம்: சூரா குறைஷி /106: அல்-குர் ஆன்)

-சபீர் அஹ்மது அபுஷாஹ்ருக்


Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.