பேரா. பெரியார்தாசன்/அப்துல்லாஹ்

தேடுங்கள்; கண்டடைவீர்கள்!

இப்பரந்த உலகையும் அண்ட சராரங்களையும் படைத்தவன் என்று ஒருவன் உண்டா? இல்லையா?. இக்கேள்வியின் மீதான விவாதத்திற்கு, இல்லை என்றும் உண்டு என்றும் இருவேறு பதில்கள் உள்ளன. உண்டு…

Read More