தாமதிக்கப்பட்ட நீதி மறுக்கப்பட்ட நீதி – இரண்டிலும் தோற்பவர் நீங்கள்!

60 ஆண்டுகள் இழுவையோ இழுவையாக இழுத்துக் கடைசியில் இழுத்து உட்காரவைத்துத் தலையில் மிளகாய்த் தோட்டத்தையே அரைத்துள்ளனர் நீதி?யரசர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்பவர்கள்!   பட்டப்பகலில் முழு உலகமும்…

Read More