ஈமானின் சுவையறியும் மூன்று தன்மைகள்!

நபித்தோழர்கள் யாசிர் (ரலி) அவர்களும் அவர்கள் துணைவியர் சுமைய்யா (ரலி) அவர்களும் இஸ்லாத்தை ஏற்றதற்காக இஸ்லாத்தின் எதிரிகளால் கடுமையாக துன்புறுத்தப் பட்டார்கள், இறுதி வரை இறை மறுப்பை…

Read More