புதிதாக உருவாகிறது – நபி(ஸல்) பற்றிய சர்வதேசத் திரைப்படம்!

இறைத் தூதர் முஹம்மத்(ஸல்) அவர்களின் வாழ்க்கையை உரிய ஆதாரங்களுடன் சுட்டிக் காட்டும் ஆவணமாக பெரும் பொருட்செலவில் புதியதோர் ஆங்கிலத் திரைப்படம் உருவாகிறது. “இறுதித் தூதர் நபி(ஸல்) அவர்களின்…

Read More