பெண் வீட்டாரின் திருமண விருந்தை ஏற்கலாமா?

ஐயம்:  பெண் வீட்டுச் செலவில் அளிக்கும் திருமண விருந்தை ஏற்றுச் செல்லலாமா? – முஹம்மத் அம்ஹர். தெளிவு: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்…

Read More