இறைவனுக்கு விருப்பமான செயல்

அல்லாஹ்வின் தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:  “நேர்மையோடு (நடு நிலையாகச்) செயல்படுங்கள்; நிதானமாக செயல்படுங்கள்(வரம்பு மீறிவிடாதீர்கள்); அறிந்து கொள்ளுங்கள், உங்களில் யாரையும் அவரது  நற்செயல் சொர்க்கத்தில் ஒரு போதும்…

Read More