முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

வாழ்வியல்

புனித ரமளான் மாதம் நிறைவுற்ற பிறகு, குறிப்பாக விலங்கிடப்பட்ட ஷைத்தான்கள்,  பிணைகளிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டு மெல்ல வெளியே வரும் போது என்ன செய்வது? ரமளான் மாதம் முழுக்க பெற்ற ஆன்மீகப் பயிற்சியை மற்ற மாதங்களிலும் எவ்வாறு நடைமுறைப் படுத்துவது?

விளக்குகிறார் மவ்லவீ. முஹம்மத் அஸ்வர் அப்துல் ஹமீத்.

 

-oOo- 

-oOo- 

Add comment
இது சுதந்திரமான கருத்துப் பகுதி. தங்கள் கருத்தில் பிறர் கண்ணியம் காத்திட வேண்டுகிறோம்.


சமீப கருத்துக்கள்