முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

முஸ்லிம்களுக்காக

ஐயம்:

 

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்


தொழுகையில் - அத்தஹிய்யாத் இருப்பில் விரல் அசைப்பதற்கும், அசைக்காமல் இருப்பதற்கும் ஆதாரம் இருக்கின்றதா? விளக்கவும் இன்ஷா அல்லாஹ். (மின்னஞ்சல் வழியாக, சகோதரர் முஹம்மத் ஹாஜா நஜ்முத்தீன்)

தெளிவு:

 

வ அலைக்குமுஸ்ஸலாம் வரஹ்...


தொழுகையில் அத்தஹிய்யாத் ஓதும் அமர்வில் ஆட்காட்டி விரலை அசைப்பது குறித்து நான்கு வகையான கருத்துகள் உள்ளன.
 

1. ஓர் இடத்தில் விரலை உயர்த்தித் தாழ்த்திவிட வேண்டும்.


2. விரலை நீட்ட வேண்டும்.
 

3. விரலை அசைக்கக்கூடாது.
 

4. விரலை அசைக்க வேண்டும்.
 

இவ்வாறு நான்கு கருத்துகளில் எது நபிவழிக்கு நெருக்கமானது என்பதற்கான ஆதாரங்களைப் பார்ப்போம்.
 

1. ஓர் இடத்தில் விரலை உயர்த்தித் தாழ்த்திவிட வேண்டும் என்பதற்கு ஆதாரமாக எந்த நபிமொழியும் இல்லை! அதோடு சிலர் தஷஹ்ஹுதில் அத்தஹிய்யாத்து ஓதும் போது அஷ்ஹது அன்லாயிலாஹ எனும் போது விரலை உயர்த்தி இல்லல்லாஹு எனும் போது தாழ்த்துகின்றனர் இதற்கும் எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை!
 

2. விரலை நீட்ட வேண்டும் என்பதற்கான ஆதாரங்களை ஆராய்வோம்.
 

"நபி (ஸல்) அவர்கள் துஆச் செய்யும் போது, விரலால் சைகை செய்வார்கள். விரலை அசைக்க மாட்டார்கள்" என்று அப்துல்லாஹ் பின் ஸுபைர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் செய்தி அபூதாவூத், நஸயீ நூல்களில் இடம் பெற்றுள்ளது. இதன் அறிவிப்பாளர் வரிசையில் நான்காவது அறிவிப்பாளர் ஸியாத் என்பவர் பலவீனமானவர். (அதோடு, இதில் தொழுகையில் என்று குறிப்பிடவில்லை என்ற சர்ச்சையும் உள்ளது) என்பதால் விரலை நீட்டி வைக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஆதாரப்பூர்வமான நபிமொழி எதுவும் இல்லை!


3. விரலை அசைக்கக்கூடாது என்பதற்கும் மேற்கண்ட அப்துல்லாஹ் பின் ஸுபைர் (ரலி) அவர்களின் அறிவிப்பையே ஆதாரமாகக் கொள்வதால் பலவீனமான ஹதீஸின் அடிப்படையில் விரலை அசைக்கக்கூடாது என்று சட்டம் இயற்ற முடியாது.


4. விரலை அசைக்க வேண்டும்:


(அ) ''இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்களின் தொழுகை எவ்வாறு இருந்தது என்று நான் பார்த்தேன்... என்று வர்ணித்து... நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது இடது முன்னங் கையை இடது தொடையிலும். முழங்காலிலும் வைத்தார்கள். தமது வலது முன்னங்கையை வலது தொடையிலும், முழங்காலிலும் வைத்தார்கள். பின்னர் தமது விரல்களில் இரண்டை மடக்கிக் கொண்டு கட்டை விரலையும், நடு விரலையும் இணைத்து வளையம்போல் அமைத்து, ஆள்காட்டி விரலை உயர்த்தி அதனால் (யாரையோ) அழைப்பது போல் அசைப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். என்று வாஇல் இப்னு ஹுஜ்ர் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். (நஸயீ, அஹ்மத், தாரிமீ)


(ஆ) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொழுகையில் (அத்தஹிய்யாத்) அமர்வில் தமது இடது பாதத்தை (வலது) தொடைக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடையே (அவற்றுக்குக் கீழே) வைத்து, வலது பாதத்தை விரித்து(ப் படுக்க) வைப்பார்கள். தமது இடக் கையை இடது கால் முழங்காலின் மீதும், வலக் கையை வலது தொடையின் மீதும் வைத்துத் தமது (ஆட்காட்டி) விரலால் சைகை செய்வார்கள். என்று அப்துல்லாஹ் இப்னு ஸுபைர் (ரலி) கூறினார்கள். (முஸ்லிம், நஸயீ, அஹ்மத்)


(இ) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தொழுகையில் (அத்தஹிய்யாத்) அமர்வில் தம்முடைய வலது முன் கையை வலது தொடையின் மீது வைத்துத் தம் (வலக் கை) விரல்கள் அனைத்தையும் மடக்கிக்கொண்டு, பெரு விரலை ஒட்டியுள்ள (சுட்டு) விரலால் சைகை செய்வார்கள். இடது முன் கையை இடது தொடையில் வைப்பார்கள். என்று இப்னு உமர் (ரலி) கூறினார்கள். (முஸ்லிம், நஸயீ, அஹ்மத்)


இதே கருத்தில் மேலும் சில நபிமொழிகள் உள்ளன. ஆ, இ வரிசையில் குறிப்பிட்டுள்ள அப்துல்லாஹ் பின் ஸுபைர் (ரலி) இப்னு உமர் (ரலி) அறிவிக்கும் ஹதீஸ்களில் ''நபி (ஸல்) அவர்கள் விரலால் சைகை செய்வார்கள்'' என்பதற்கு ''நபி (ஸல்) அவர்கள் யாரையோ அழைப்பது போல் ஆட்காட்டி விரலை அசைப்பதை நான் பார்த்திருக்றேன்'' என்ற வாஇல் (ரலி) அவர்களின் அறிவிப்பு விளக்கமாக அமைந்துள்ளது.
நபி (ஸல்) அவர்கள் ஆட்காட்டி விரலால் இஷாரா - சைகை செய்வார்கள் என்றக் கருத்து, யாரையோ அழைப்பது போல் ஆட்காட்டி விரலை அசைப்பார்கள் என்றக் கருத்துக்கு முரண்பட்டதல்ல. ''நபி (ஸல்) அவர்கள் விரலை அசைப்பார்கள்'' என்று வலுவான அறிவிப்பு உள்ளதால், தொழுகையில் தஷஹ்ஹுதில் (அத்தஹிய்யாத் இருப்பில்) விரலை அசைப்பது நபிவழி என்பது தெளிவு!


2ல், அபூதாவூத், நஸயீ நூல்களில் இடம்பெறும் விரலால் சைகை செய்வார்கள், விரலை அசைக்க மாட்டார்கள் என்ற அப்துல்லாஹ் பின் ஸுபைர் (ரலி) அவர்களின் அறிவிப்பு வலுவற்றதாக இருப்பதாலும் - முஸ்லிம், நஸயீ, அஹ்மத் நூற்களில் இடம்பெறும் அப்துல்லாஹ் பின் ஸுபைர் (ரலி) அவர்களின் ஸஹீஹான அறிவிப்பில் விரலால் சைகை செய்வார்கள் என்ற வாசகம் மட்டுமே உள்ளது. விரலை அசைக்க மாட்டார்கள் என்ற வாசகம் இல்லை என்பதால் தொழுகையில் தஷஹ்ஹுதில் (அத்தஹிய்யாத் இருப்பில்) விரலை அசைக்கக்கூடாது எனத் தடை செய்ய எவ்வித நபிவழி ஆதாரமும் இல்லை!


(இறைவன் மிக்க அறிந்தவன்)

Comments   
M.Mohamed Abbas
+1 #1 M.Mohamed Abbas -0001-11-30 05:53
Asalamu Alaikkum,
you were hide original evidence,we found easily from your answer,you and full supporting with TnTj.now all r know easily find your Muliplerole.Acc ording to your answer You should supporting Tntj......i saw your somany Question and answer..thats all r based by Tntj.they also given fatwa as same like your website...i can say that u r not middleperson. dont day again..i am not folowing partcular group, now i can say show some evidence same topic....and then i il ask some question as same Announcer ....... MOVING THE FINGER IN TASHAHHUD
With reference to al-Albani's recently translated book 'The Prophet's Prayer described from the beginning to the end as though you see it (Sifah Salah-al-Nabee) '1, al-Albani claimed (pg. 66): 'Further, the Hadith that he would not move his finger does not have an authentic Isnad, as I have explained in Daeef Abi Daawood (175).'
But when I looked this Hadith up in the English Translation of the Sunan of Imam Abu Dawood (1/984, pg. 252) I found that Abdallah ibn al-Zubair (Allah be pleased with him ) said : 'The Prophet (Peace be upon him) used to point with his finger (at the end of Tashahhud) and he would not move it.'
But lo and behold, this very Hadith has not been listed In 'Daeef Ahadith of Abu Dawud's Sunan', by his followers; which means to the user of this list that this Hadith is acceptable to them, and is either of the rank of SAHIH or HASAN to the user of this list! Imam Muslim (Rahimahullah) also reported Ibn al-Zubair (Allah be pleased with him) narrating from his father: 'That when the Messenger of Allah (Peace be upon him) sat for supplication, i.e. Tashahhud, he placed his right hand on his right thigh and his left hand on his left thigh, and pointed with his forefinger, and placed his thumb on his (middle) finger, and covered his knee with the palm of his left hand.' (Sahih Muslim, 1/1202, English ed'n)
According to the Hanafi, Hanbali and Shafi'i Madhhabs, one should not continuously make supplications with the fore-finger. It is written in the English translation of Fiqh-us-Sunnah, by As-Sayyid Sabiq, (vol. 1, pg. 157): 'Wa'il ibn Hajr (Allah be pleased with him) reported that the Prophet (Peace be upon him) would place his left palm on his left thigh and knee. He would place the end of his right elbow upon his right thigh and would then close his right hand, forming a circle. In another narration it states, he would make a circle with his middle finger and thumb and point with his index finger, and (Wa'il) saw him moving it to make supplications (related by Ahmad).' Explaining the Hadith, al-Bayhaqi (Rahimahullah) says, 'The implication of 'he would move it' is that he would point with it, not that he would continue to move it.' This would be in agreement with the narration of Ibn az-Zubair (Allah be pleased with him), who reported, 'The Prophet (Peace be upon him) would point with his finger while supplicating, and he would not move it.' This is related by Abu Dawud with a Sahih chain. An-Nawawi also mentioned it
(NB - Both Imams al-Bayhaqi and Nawawi were great Shafi'i scholars of Hadith who followed this Hadith of Ibn al-Zubair, besides so many other scholars of Hadith).
Now, there is also a footnote (no 11) by the translator Jamal Zara-Bozo who said:
'In his notes to Mishkat al-Masabih, al-Albani has discussed the Hadith of Wa'il ibn Hajr and of Ibn az-Zubair. He said that the first Hadith has a Sahih chain. The narrators of the latter Hadith (i.e of Ibn al-Zubair) are all trustworthy. Muhammad ibn Ijlan (a narrator in the chain going back to Ibn az-Zubair) has some weakness due to his memory, but his memory was not so poor as to drop to the rank of Hasan (a good Hadith). Therefore, the statement recorded by Sabiq that the chain is Sahih is incorrect (i.e only if you accept al-Albani's classification of Hadith); The important words in the latter Hadith are, 'and he would not move it.' According to al-Albani this addition is irregular and rejected (Shadh and munkar).'
And I Say: 'al-Albani's followers have not said that it is Shadh and munkar in their Daeef Ahadith of Abu Dawud's Sunan!'
Again referring to Fiqh-us-Sunnah (vol. 1, pg. 158), Sabiq says:
'According to the Shafiyyah, one points with the finger only once, when saying 'except Allah' in the statement bearing witness. The Hanafiyyah raise the finger in the denial part of the Statement (there is no God) and put it back down during the confirmation part (except Allah). The Malikiyyah (see below for the Maliki view) move the finger to the left and to the right until they finish the prayer. The Hanbaliyyah point with the finger every time they mention Allah, as a reflection to the oneness of Allah, and they do not move it.'
Another two Hadith on this issue have been related by Imam Muslim (Rahimahullah) in his Sahih: 'Ibn Umar (Allah be pleased with him) reported that when the Messenger of Allah (Peace be upon him) sat for the tashahhud he placed his left hand on his left knee, and his right hand on his right knee, and he raised his right finger, which is next to the thumb, making supplication in this way, and he stretched his left hand on his left knee. Another version on the authority of Ibn Umar (Allah be pleased with him) says: When the Messenger of Allah (Peace be upon him) sat for the tashahhud, he placed his left hand on his left knee and placed his right hand on his right knee, and he formed a ring like (Arabic number 53) and pointed with his finger of attestation. (Also) Ali ibn Abd al-Rahman al-Mu'awi reported: Abdullah ibn Umar (Allah be pleased with him) saw me playing with pebbles during prayer. After finishing the prayer he forbade me (to do it) and said: Do as the Messenger of Allah (Peace be upon him) used to do. I said: How did Allah's Messenger (Peace be upon him) do? He said that he (the Messenger of Allah) sat at tashahhud, placed his right palm on the right thigh and closed all his fingers and pointed with the help of the finger next to the thumb, and placed his palm on his right thigh.' (Sahih Muslim, 1/1203-4, English ed'n)
Imam Ibn Abi Zaid al-Qairawani (d. 389 AH; Rahimahullah) who is famed with the title 'little Malik', gave the view of the Maliki Madhhab in his al-Risala (pg. 31) in the following words:
'At the time a worshipper reads the tashahhud, that is the tahiyyah, he places his hands on his thighs. He then folds the fingers of his right hand, but he leaves his index finger unfolded and pointing forward with its side pointing towards his face. There are differences of opinion about the interpretation of the state of the finger. Some believe that, keeping the finger still signifies that Allah is one God. Those who shake it consider it a club with which to ward off the Satan. I consider that the interpretation of that is that it reminds the worshipper that he is in the state of prayer, and that moving the finger shall prevent him from forgetting himself. The worshipper then places his left hand on his left thigh with the palm downwards, he must not move it nor point with it.'
Finally, it is written in the English translation of Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik - {This book gives the Shafi'i Madhhab's views} (The Reliance of the Traveller, by Shaykh Ahmad Ibn Naqib al-Misri, d. 769AH/1368 CE; Rahimahullah, trans. Noah H.M. Keller, pg. 142, f8.44): 'One does not move it while it is thus raised (Shaykh Umar Barakat said in his commentary to Umdat al-Salik: following the Sunnah from a Hadith related by Abu Dawud. It is offensive to move it here, though some hold that it is recommended, the evidence for which is also from the Sunnah, in a Hadith related by Bayhaqi, who states both Hadiths are rigorously authenticated (Sahih). Precedence is given to the former Hadith (i.e of Ibn Az-Zubair), which negates moving the finger, over the latter Hadith, which affirms it, because scholars hold that what is sought in prayer is lack of motion, and moving it diminishes one's humility). (I say: al-Albani's comment on the Hadith of Ibn al-Zubair: 'Even if it were authentic, it is negatory, while the Hadith above is affirmatory: the affirmatory takes precedence over the negatory, as is well known among the scholars' [see pg. 66 of Sifah Salah an-Nabee] is of no consequence to what most of the Fuqaha (Jurisprudents) have said from amongst the Hanafi, Shafi'i and Hanbali scholars, but his opinion is only supported by the Malikiyyah, so do not be confused). The Prophet's moving it was merely to teach people that it was permissible (and Shaykh Abdal-Wakil Durubi said: 'As it was the Prophet's (Peace be upon him) duty to distinguish for his Community the acts that were offensive from those that were unlawful, and he was given the reward of the obligatory for doing such offensive acts'). Moreover, Bayhaqi says that the meaning of 'moving it' in the latter Hadith is simply raising it, so there is no actual contradiction). '
From the above discussion we may briefly say in summary that al-Albani labelled the Hadith of Abdallah ibn al-Zubair as being DAEEF according to what he said in 'Sifah-Salah an-Nabee, (pg. 66), but his followers have not labelled it as being DAEEF in 'Daeef Ahadith of Abu Dawud's Sunan'!! Also according to Jamal Zarabozo's quotation from al-Albani's checking of Mishkat ul-Masabih, this same Hadith was of the rank of HASAN, and not DAEEF as he had said in 'Daeef Abi Dawood (no 175)'; is this not a grave contradiction? We should rather accept the checking of such great memorizers of Hadith like the Imam's Bayhaqi and Nawawi (Allah's mercy be upon them).
And then I il ask some Question
1.Accordinding in your hadhith that Announcer is Wail bin Hijir (Allah be pleased with him ),the same Announcer Said that some hadith related hanafi....1) Narrated Wa'il ibn Hujr: I saw the Apostle of Allah (peace_be_upon_ him) raising his thumbs in prayer up to the lobes of his ears. (Abu dawood 736) and tirmathi,muslim etc........2) This is what is authentic and has been related by Shuraik from Asim ibn Kaleeb on the authority of his father from Wa'il ibn Hajr (Allah be pleased with him) who said: I saw the Messenger of Allah, upon whom be peace, while prostrating, place his knees (on the floor) before his hands. Upon getting up, he would raise his hands before his knees. I never saw him do otherwise.'' (see Abu Dawood, 1/837-838, pg. 215). and Tirmathi.....
The same announcer Wail ibn Hajir comes the aboue Two hadith(As same Announcer from TASHAHHUD Position) so now my Question that same Announcer Comes Above To hadith...but why u should take and follow and force another people?????Why You should always Announced the people and forced in this topic only?y did u forget announced the same announcer in website ( not this website only include all Website).....Pl ease Every must read Quran 5:48,and then u can solve the solve the problem now a days..i request all the people now a days.please dont say again this only true website...we always say correct sunnah ans hadith....now a days who saying that i am right persion ,i always saying that correct,if u follow my fatwa really u should come correct way....so follow my website and follow my answwer, defenatly All r easily find that persion lier.....i never say say for u...who saying like this way....i never saying that i am saying correct...i aslo saying this also correct...we dont know so much knowledge about islam..now a days nobody full knowldege about islam.nobody not living Rasul(sal)perio d,shabi(Ral)per iod,thapi(Rah), thapathapi(Rah) period....Allah only know Everything...Al lah saying that in Quran 3:66,

and also so every muslim keep try to follow 2:150,3;20,6:121,16;39,8:46,6;159,30:32,3:103

now i never like misargument with you,because Allah saying that 25 :63,So i saying now Asalamu Alaikkum....so i never like insult your Answer...i also saying that this also correct...now a days and day by day islam people split so because as u like fatwa...everyon e confusion.....s o i never say that u told that wrong....Allah only knows everything...be cause i fear for allh.....i never like say that its only correct.....it my request that please give your Answer before Read All hadith book and fatwa.... Asalamu Alaikkum to all Allah knows best
Quote | Report to administrator
மட்டுறுத்துனர், சத்தியமார்க்கம்.காம்
0 #2 மட்டுறுத்துனர், சத்தியமார்க்கம்.காம் -0001-11-30 05:53
அன்புச் சகோதரர் முஹம்மது அப்பாஸ்,

வ அலைக்கும் ஸலாம் வரஹ்

தங்களின் கருத்து எதுவாயினும் தயை கூர்ந்து தமிழில் அளித்தீர்களாயின ் பரிசீலிக்க ஏதுவாயிருக்கும்.

நன்றி!
____________________________________________
Quote | Report to administrator
அஸலம்
0 #3 அஸலம் -0001-11-30 05:53
சகோதரர் அப்பாஸ், எதேச்சையாக இந்த ஆக்கத்தைப் படிக்க நேர்ந்தது. இதில் கருத்திட்ட உங்களது ஆங்கிலத்தை புரிந்து கொள்ள மிக சிரமப்பட்டு முயன்றும் நீங்கள் சொல்ல வருவது என்னவென்று புரியவில்லை. மன்னிக்கவும்.

//i request all the people now a days.please dont say again this only true website...we always say correct sunnah ans hadith....now a days who saying that i am right persion ,i always saying that correct,if u follow my fatwa really u should come correct way....so follow my website and follow my answwer, defenatly All r easily find that persion lier.....i never say say for u...who saying like this way....i never saying that i am saying correct...i aslo saying this also correct...//

எனவே தமிழில் நீங்கள் சொல்ல வரும் கருத்துக்களை எழுதி பின்னூட்ட முடியுமானால் என் போன்றோர் தவறிழைத்திருந்த ால் உங்கள் மூலம் திருத்திக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குமே? நன்றி!
Quote | Report to administrator
siddiq
+1 #4 siddiq -0001-11-30 05:53
no they dont support TNTJ, they dont support any partys but they only suppport quran and Hadis
Quote | Report to administrator
siddiq
0 #5 siddiq -0001-11-30 05:53
தங்களின் கருத்து எதுவாயினும் தயை கூர்ந்து தமிழில் அளித்தீர்களாயின ் பரிசீலிக்க ஏதுவாயிருக்கும் .
so why did you enable english word typing? please disable english word typing
Quote | Report to administrator
Shafiq
0 #6 Shafiq -0001-11-30 05:53
மறுப்பு ஆங்கிலத்தில் எழுதிய சகோதரர் அவர்களுக்கு, தாங்கள் தயவுகூர்ந்து தமிழில் டைப் செய்தால் அனைவரும் காண ஏதுவாயிருக்கும்.

நன்றி
Quote | Report to administrator
மு முஹம்மத்
0 #7 மு முஹம்மத் -0001-11-30 05:53
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அன்பு சகோதரர்களே

இங்கு M முஹம்மத் அப்பாஸ் எனும் சகோதரர்...

அசைத்தலுக்கு விளக்கம் உயர்த்தல் என்று பைஹகி அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ள ார்கள் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறப்பட்டதையும் தமது கூற்றுக்கு சான்றாக எடுத்து வைத்துள்ளார்.

//Moreover, Bayhaqi says that the meaning of 'moving it' in the latter Hadith is simply raising it, so there is no actual contradiction). ' //

அசைத்தலில் உயர்த்தல் அடங்கினாலும், இரண்டிற்கும் வேறு நிலைபாடுகளும் பொருளும் உள்ளன.

அரபியிலும் உயர்த்தல் என்பதற்கும் அசைத்தல் என்பதற்கும் வேறு வார்த்தைகள் உள்ளன என்பதை காணலாம்.

அதாவது 'ரஃபா' என்பது உயர்த்தல் என்பதை குறிக்கும்.அதே போல் 'ஹரகா' என்பது அசைவை குறிக்கும்.

ஆக ஹரகா என்பதை அதாவது ஹதீஸில் 'யுஹர்ரிகுஹா யத்வூபிஹா' என்று வரும் போது 'உயர்த்துவார்கள ் அழைப்பதைப் போல்' என்பதை விட 'அசைப்பார்கள் அழைப்பதைப் போல்' என்பது பொருத்தமாக உள்ளதுடன், அசைப்பது என்பது உயர்த்தல் சுட்டிக் காட்டல் சைகை செய்தல் ஆகிய அனைத்தையும் உள்ளடக்கியுள்ளத ு என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

அதே போல் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட ுள்ள ஷைத்தானுக்கு தரப்படும் அடி எனும் கருத்திலுள்ள செய்தியையும் கருத்தில் கொண்டால் அசைப்பது எனும் கருத்து நபிவழிக்கு பொருத்தமாக அமைந்துள்ளதை உணரலாம்.

அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்.
Quote | Report to administrator
abdul azeez
0 #8 abdul azeez -0001-11-30 05:53
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.அனைத் து சகோதரர்களுக்கும ். சகோதரர் முஹம்மத் அப்பாஸ் அவர்களே நீங்கள் எடுத்தெழுதிய அனைத்து ஹதீத் நூல்களையும் அனைவரும் குறிப்பாக சத்யமார்கம் இணையதள நிர்வாக சகோதரர்களும்.அல சி சரிபார்க்க கடமைப்பட்டுள்ளா ர்கள் அந்தந்த நூல்களில் உள்ளது தானா என்று. மேலும் நீங்கள் ஒரிஜினல் ஹதீதை மறைத்துள்ளீர்கள ் என்று அது தெரிந்திரிந்தும ் தெரியாதது போல் இருப்பது மாதிரி இணைய தள சகோதரரை சாடி உள்ளீர்கள் ஒரு வேலை உண்மையிலேயே அவர்களுக்கு அது தெரியலை என்றால் என்ன செய்வீர்கள்.சாட ினது தான் மிச்சம். மற்றொண்டு சாடு தமிழ் நாடு தௌஹீத ஜமாஅத் ஆர்களை சேர்ந்தவர்கள் என்று. எந்த இயக்கத்து சகோதரர்கலாகட்டு ம் அவர்கள் ரசூல் [ஸல்] அவர்களின் ஹதீதை ஆதாரத்துடன் சொன்னால். அது அந்த இயக்கத்துகாரகள் சொன்னதால் மருக்கணும் என்று எதாவது புது சட்டமா? அப்படிப்பார்த்த ால் எந்த ஹதீசையும் பின்பற்றமுடியாத நிலைக்கு தல்லப்பட்டுவிடு வோம். ஏன்? என்றால் அவ்வளவு இயக்கத்திளையும் , பிரிவுகளிலும்,ம த்ஹபுகளிலும். நம் சகோதரர்கள்.ரசூல ் [ஸல்] அவர்களின் ஹதீத்களைஇது உனக்கு இது எனக்கு பிரித்து பங்குபோட்டுக்கொ ண்டு இருக்கிறார்கள். ஏன் தனிப்பட்டமுறையி ல் கூட நீங்களோ, நானோ எந்த பிரிவையும் சேராத நிலையில் ஒரு ஹதீசைக்கூட பின்பற்றமுடியாத ு. ஏன் என்றால் அது கூட ஒரு அமைப்பை சார்ந்தவர்களோ அல்லது மத்ஹபை சார்ந்தவர்களோ பின்பற்றக்கூடும ்.அதனால் ஹதீத் இவர்களை சார்ந்தது போல் உள்ளது. அவர்கள் அறிவிப்பதுமாதிர ி உள்ளது என்று புது வியாக்கியானம். கொடுக்காமல் கூடுமானவரை முடிந்த வரை ரசூல் [ஸல்] அவர்களின் அறிவிப்பை தக்க சான்றுடன் ஆதாரத்துடன் நடைமுரைப்படுத்திக்கொள்வோம்.

எதையாவது ஒன்றை நான் உங்களுக்கு ஏவினால், அதில் முடியுமானதைச் செய்யுங்கள். ஏதாவது ஒன்றை நான் உங்களை விட்டும் தடுத்தால் அதை முற்றாகத் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (நஸாயி)
இந்த ஹதீதிர்க்கொப்ப நம் அனைவரையும் அல்லாஹ் நடத்திசெல்வானாக . ஆமீன்
மா சலாம்.
அப்துல் அசீஸ்.
Quote | Report to administrator
அப்துல்லாஹ்
0 #9 அப்துல்லாஹ் -0001-11-30 05:53
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

அன்பு சகோதரர் அப்துல் அசீஸ் அவர்கள் கருத்துக்கள்... . வரவேற்கக் கூடிய ஒன்று. மேலும் இன்று பொதுவாக முஸ்லிம்களிடம் இந்த மனப்பான்மை மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது என்பதும் வேதனைக்குரிய விஷயமே.

ஒரு கருத்தை ஒருவர் வெளிபடுத்தியவுட ன் அது தனது கருத்துக்கு மாற்றமாக இருந்தால் அதை உடனே எதிர்ப்பதும் அதை வெளிபடுத்தியவரை யோ அந்த குழுவையோ தனக்கு பிடித்த பிடிக்காத அமைப்புடனோ ஜமாத்துடனோ சம்பந்தப்படுத்த ுவதோ சரியாக அணுகுமுறையல்ல.

இன்னும் சொல்வதென்றால் குறிப்பிடப்படும ் ஜமாத்துக்களோ அமைப்புகளோ சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தோன்றியவை ஆனால் இந்தக் கருத்துக்கள் இவற்றின் தோற்றத்திற்கு பல் வேறு ஆண்டுகளுக்கும் முன்பே உள்ளவை மேலும் இவையல்லாத பல்வேறு ஜமாத்துக்கள் அமைப்புகள் மற்றும் குர் ஆன் ஹதீஸை ஆய்வு செய்த தனி நபர்கள் பின்பற்றும் ஒன்றாகும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை.

ஆக கருத்துக்கு ஆதாரமாக மாற்றுக் கருத்து இருப்பின் அதை நல்ல நோக்கத்தில் சமர்ப்பிக்கப் பட வேண்டும் அதுவே அனைவருக்கும் நன்மை மாறாக ஒரு கருத்தை வைத்து இப்படி எந்த இயக்கத்தையும் சாராதவர்கள் என்று கூறும் ஒரு குழுமத்தை குற்றப்படுத்துவ து முறையற்றது.

இது போன்ற அணுகு முறையை தவிர்த்தல் அனைவருக்கும் நல்லது..

அல்லாஹ் அனைவருக்கும் நல்லருள் புரிவானாக.
Quote | Report to administrator
abdul azeez
0 #10 abdul azeez -0001-11-30 05:53
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் முஹம்மத் அப்பாஸ் அவர்களுக்கு மேலும் பல குர்ஆன் வசனங்களை குறிப்பிட்டு தெளிவு படுத்தினீர்கள். முஷ்ரீகுகள், சைத்தான்கள், காபிர்கள் என்று வருவது மாதிரி உள்ளதை நமக்கு [முஸ்லிம்களுக்க ு] உவமையாக எடுத்துக்காட்டக ூடாது. ஒரு சகோதரர் விரல் தொழுகையில் அசைப்பது பற்றி கேட்டுள்ளார் அதற்கு. இணைய ஆசிரியர் தனக்கு தெரிந்ததை விவரித்துள்ளார்.

இன்னும், நீங்கள் எல்லோரும் அல்லாஹ்வின் கயிற்றை வலுவாக பற்றிப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்;. நீங்கள் பிரிந்தும் விடாதீர்கள்;. அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கொடுத்த நிஃமத்களை (அருள் கொடைகளை) நினைத்துப் பாருங்கள்;. நீங்கள் பகைவர்களாய் இருந்தீர்கள் - உங்கள் இதயங்களை அன்பினால் பிணைத்து, அவனது அருளால் நீங்கள் சகோதரர்களாய் ஆகிவிட்டீர்கள்; . இன்னும், நீங்கள் (நரக) நெருப்புக் குழியின் கரை மீதிருந்தீர்கள் ; அதனின்றும் அவன் உங்களைக் காப்பாற்றினான் - நீங்கள் நேர் வழி பெறும் பொருட்டு அல்லாஹ் இவ்வாறு தன் ஆயத்களை - வசனங்களை உங்களுக்கு தெளிவாக்குகிறான ்.

30:32 எவர்கள் தங்கள் மார்க்கத்தில் பிரிவினைகளை உண்டாக்கி (பல) பிரிவுகளாகப் பிரிந்து விட்டனரோ (அவர்களில் ஆகி விட வேண்டாம். அவ்வாறு பிரிந்த) ஒவ்வொரு கூட்டத்தாரும் தங்களிடமிருப்பத ைக் கொண்டே மிகிழ்வடைகிறார் கள்.


6:159 நிச்சயமாக எவர்கள் தங்களுடைய மார்க்கத்தை (தம் விருப்பப்படி பலவாறாகப்) பிரித்து, பல பிரிவினர்களாகப் பிரிந்து விட்டனரோ அவர்களுடன் (நபியே!) உமக்கு எவ்வித சம்பந்தமுமில்லை அவர்களுடைய விஷயமெல்லாம் அல்லாஹ்விடமே உள்ளது - அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற் றைப் பற்றி முடிவில் அவனே அவர்களுக்கு அறிவிப்பான்.

8:46 இன்னும் அல்லாஹ்வுக்கும் , அவனுடைய தூதருக்கும் கீழ்படியுங்கள் - நீங்கள் கருத்து வேறுபாடு கொள்ளாதீர்கள்; (அவ்வாறு கொண்டால்) கோழைகளாகி விடுவீர்கள்; உங்கள் பலம் குன்றிவிடும்; (துன்பங்களைச் சகித்துக் கொண்டு) நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் - நிச்சயமாக அல்லாஹ் பொறுமையுடையவர் களுடன் இருக்கின்றான்.

16:39 இந்த வசனங்களை எல்லாம் நமக்கு உபதேசம் உவமையா எடுதுக்கல்லாம். ஆனால் கீழ் வரும் வசனங்கள் முஸ்லிம்களை பார்த்து சொன்னதாக தெரியவில்லை அதாவது முஸ்லிம்களுக்கு ள் உண்டாகும் தர்க்க வசனமாகபடவில்லை என்பதை அறியவும். இதை மற்ற சகோதரர்கள் மேல் போட்டால் நீங்கள் அவர்களை காபிர்கள் முஷ்ரீக்குகள்,ப ொய்யர்கள்,சைத்த ான்கள்.என்று முஸ்லிம்களை பாத்வா கொடுப்பதா அமையும்.

16:39 (இவ்வுலகில்) அவர்கள் எவ்விஷயத்தில் பிணங்கி(த் தர்க்கித்து)க் கொண்டிருந்தார் களோ, அதை அவர்களுக்குத் தெளிவு படுத்துவதற்காகவ ும், காஃபிர்கள் தாம் பொய்யர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்காகவும ் (அல்லாஹ் அவர்களை மறுமையில் உயிர்ப்பிப்பான் ).


6:121 எதன்மீது. (அறுக்கும்போது ) அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறப்படவில்லையே ா அதைப் புசியாதீர்கள் - நிச்சயமாக அது பாவமாகும்; நிச்சயமாக ஷைத்தான்கள் தங்கள் நண்பர்களை உங்களோடு (வீண்) தர்க்கம் செய்யுமாறு தூண்டுகிறார்கள் - நீங்கள் அவர்களுக்கு வழிபட்டால், நிச்சயமாக நீங்களும் முஷ்ரிக்குகள் (இணைவைப்போர்) ஆவீர்கள்.
மா சலாம்.
அப்துல் அசீஸ்.
Quote | Report to administrator
அஸலம்
0 #11 அஸலம் -0001-11-30 05:53
ஆங்கிலத்தில் பின்னூட்டியிருந ்த சகோதரர் M.Mohamed Abbas அவர்களின் தமிழ் விளக்கத்திற்காக இன்னும் நான் காத்துக்கொண்டிர ுக்கிறேன்.
Quote | Report to administrator
அப்துர்ரஹ்மான்
0 #12 அப்துர்ரஹ்மான் -0001-11-30 05:53
அத்தஹியாத்தில் விரலை அசைக்கலாமா? கூடாதா என்ற சர்ச்சை நீண்டகாலாமாக இருந்து வரும் ஒன்று. இந்த இடத்தில் விரலை அசைக்கலாம் என்று சொல்லக்கூடிய சகோதரர்கள் குறிப்பாக ததஜவைச் சேர்ந்த சகோதரர்கள் 'விரலை நீட்டக்கூடாது' என்பதற்கான ஆதாரப்பூர்வமான நபிமொழி எதுவும் இல்லை என்று தெரிவித்து வருகின்றனர். பொதுவாகவே தவ்ஹீத் சகோதரர்கள் இந்த கருத்திலேயே இருக்கின்றனர். இது சம்பந்தமான சில தகவல்களை இங்கே தெரியப்படுத்த விரும்புகின்றேன ்.

அத்தஹியாத்தில் பெருமானார் (ஸல்) அவர்கள் விரலை நீட்டினார்கள் என்பதற்கு பலமான ஆதாரம் ஒன்று திர்மிதியில் காணபடுகின்றது.

'அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்கள் தொழுதுக்கொண்டிர ுக்கும் பொழுது நான் அவர்களிடம் சென்றேன். அப்பொழுது அவர்கள் தங்களின் இடது கையை தங்களின் இடது தொடையின் மீது வைத்திருந்தார்க ள். அன்றி வலது கையை தங்களது வலது தொடையின் மீது வைத்திருந்தார்க ள். மேலும் தங்களின் வலது கைவிரல்களை மடக்கி ஆட்காட்டிவிரலை நீட்டி வைத்துக்கொண்டு 'இருதயங்களை புரட்டுகிறவனே! என் இதயத்தை உனது மார்க்கத்தில் நிலைப்படுத்தி வைப்பாயாக என்று கூறுக்கொண்டிருந ்தார்கள்.

அறிவிபாளர் : ஆசிம் இப்னு குலைபில் தர்மி அவர்கள் தம் தந்தை மூலமாகவும் அவர்கள் தம் பாட்னார் ஷிஹாப் இன்னு மஜ்னூன் என்று பெயர் கொண்டவர்கள் மூலமாகவும் அறிந்து

ஆதாரம் : திர்மிதி

அத்தஹியாத்தில் பெருமானார் (ஸல்) அவர்கள் விரலை நீட்டிக்கொண்டிர ுந்தார்கள் என்ற இந்த நபிமொழியை 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொண்டி மௌலவி ரஷாதியைச் சார்ந்த சுன்னத்வல் ஜமாத்தினர் (பீஜேயுடன் ஒன்றாக இருந்த காலத்தில்) ஹாமித் பக்ரி தலைமையிலான அன்றைய தவ்ஹீத் ஜமாத்திற்கு இந்த நபிமொழியை குறிப்பிட்டு 'விரலை அத்தஹியாத்தில் நீட்டிக்கொண்டே இருக்கவேண்டும் என்ற இந்த ஆதாரப்பூர்வமான நபிமொழியை மறுக்கின்றீர்கள ா? அல்லது ஏற்றுக்கொள்கின் றீர்களா என்று கேள்விகேட்டு கடிதம் எழுதியிருந்தனர் . அந்த சமயத்தில் ஹாமித்பக்ரியின் ஒருங்கினைந்த தவ்ஹீத் ஜமாத்தினர் இந்த நபிமொழி எங்த பாடத்தில் எந்த எண்ணில் இருக்கின்றது என்று எங்களுக்குத் தெரியவில்லை. விளக்கமாகத் தந்தால் பரீசிலிக்கத் தயார் என்று பதில் அளித்தனர்.

அதன் பிறகு இந்த நபிமொழிக்குறித் து மிகத் தெளிவாக அவர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து விளக்கங்களுடன் மீண்டும் விளக்கம் கேட்டு கடிதம் அனுப்பினர் ரஷாதிதரப்பினர். ஆனால் அதன் பிறகு ஹாமித்பக்ரி தரப்பாரிடமிருந் து பதில் கடிதம் எதுவும் வரவில்லை.

அதன் பிறகு சில மாதங்கள் கழித்து சகோ. ஹாமித் பக்ரி அவர்களுக்கும் அதே ரஷாதி அவர்களுக்கும் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் விவாதம் நடைபெற்றது. அந்த விவாதத்தில் நான் மேற்கூறிய தகவல்களை சுட்டிக்காட்டிய ரஷாதி அவர்கள், ஹாமித் பக்ரி அவர்களிடம் 'நான் இப்பொழுது கேட்கின்றேன். இந்த நபிமொழியின் படி விரலை நீட்டலாமா கூடாதா? என்றார். அந்த சமயத்தில் ஹாமித் பக்ரி அவர்கள் 'வேறு சில கேள்விகளைக் கேட்டு அதற்கு பதில் அளித்தால் தான் இதற்கு பதில் அளிப்பேன் என்று கூறிவிட்டார்கள் . அதன் பிறகு இந்தக் கேள்விக்கு அங்கே பதில் அளிக்கப்படவில்ல ை.

அதன் பிறகு சில நாட்கள் கழித்து நானும் எனது நன்பனும் ஹாமித் பக்ரி அவர்களை தனியாகச் சந்தித்து 'இந்த நபிமொழி சம்பந்தமாக விளக்கம் கேட்டோம். அதற்கு ஹாமித் பக்ரி அவர்கள் 'இந்த நபிமொழி ஆதாரப்பூர்வமானத ே என்று ஒத்துக்கொண்டார் கள். அதாவது விரலை நீட்டுவதற்கும் ஆதாரம் உள்ளது என்பதற்கு இந்த நபிமொழி சான்று என்று ஒத்துக்கொண்டார் கள். பீஜேயுடன் ஹாமித் பக்ரி ஒன்றாக இருந்த காலத்தில் தான் இதை ஒத்துக்கொண்டார் கள் என்பதையும் நான் தெரிவித்துக்கொள ்கின்றேன்.

அத்தஹியாத்தில் விரலை அசைக்கலாம் என்று வாதிட்ட சத்தியமார்க்கம் இனையதளத்தினர் விரலை நீட்டலாம் என்று நாம் மேலே காட்டியுள்ள திர்மிதி அறிவிப்பை வைத்து விரலை நீட்டலாமா? கூடாதா என்று விளக்க வேண்டும்.

வஸ்ஸலாம்.

அப்துர்ரஹ்மான், சென்னை-1
Quote | Report to administrator
ஷஃபியா மைந்தன்
0 #13 ஷஃபியா மைந்தன் -0001-11-30 05:53
சத்திய மார்க்க தள நிர்வாகிகளுக்கு அத்தஹிய்யாத்தில ் 'விரலைசைப்பது' சம்பந்தமான சர்ச்சைகள் நூற்றாண்டுகளாக நிலவி வருவதை தாங்கள் நன்கு அறிவீகள். சமுகத்துக்கு பயனளிக்கூடிய எவ்வளவோ செய்திகளை தொடர்ந்து அளித்து வரும் தாங்கள் இந்த விஷயத்தில் மேலும் விவாதங்களுக்கு இடம் கொடுக்காமல் உங்களது நிலையை மட்டும் தெளிவுபடுத்தி விட்டு சமுகத்திற்க்கு தேவையான ஆக்கப்பூர்வமானவ ற்றில் கவனம் செலுத்த வேண்டுகிறேன்.

மேலும் இங்கே கருத்திட்டுள்ள அனைத்து சகோதரர்களும் இமாதிரியான கருத்து வேறுபாடுள்ள விஷயங்கள் முடிவில்லாமல் என்றென்றும் தொடர்ந்து கொண்டேதான்………… இருக்கும் என்பதை புரிந்து கொண்டு, அவசியமற்ற இம்மாதிரியான விவாதங்களை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டுகிறேன்.
Quote | Report to administrator
மு முஹம்மத்
0 #14 மு முஹம்மத் -0001-11-30 05:53
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அன்பு சகோ அப்துர்ரஹ்மான் அவர்களே /
அன்பு சத்தியமார்க்கம் .காம் சகோதரர்களே /
மேலும் முஸ்லிம் சகோதரர்களே.

நமக்கு நபர்கள் முக்கியமல்ல அதே போல் அமைப்போ ஜமாத்தோ முக்கியம் அல்ல, குர் ஆனும் நபிவழியுமே முக்கியம்.என்பத ை முதலில் கவனத்தில் கொள்வோமாக.

சகோதரர் அப்துர்ரஹ்மான் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ள பின்னூட்டத்தில்..

//'அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்கள் தொழுதுக்கொண்டிர ுக்கும் பொழுது நான் அவர்களிடம் சென்றேன். அப்பொழுது அவர்கள் தங்களின் இடது கையை தங்களின் இடது தொடையின் மீது வைத்திருந்தார்க ள். அன்றி வலது கையை தங்களது வலது தொடையின் மீது வைத்திருந்தார்க ள். மேலும் தங்களின் வலது கைவிரல்களை மடக்கி ஆட்காட்டிவிரலை நீட்டி வைத்துக்கொண்டு 'இருதயங்களை புரட்டுகிறவனே! என் இதயத்தை உனது மார்க்கத்தில் நிலைப்படுத்தி வைப்பாயாக என்று கூறுக்கொண்டிருந ்தார்கள்.

அறிவிபாளர் : ஆசிம் இப்னு குலைபில் தர்மி அவர்கள் தம் தந்தை மூலமாகவும் அவர்கள் தம் பாட்னார் ஷிஹாப் இன்னு மஜ்னூன் என்று பெயர் கொண்டவர்கள் மூலமாகவும் அறிந்து

ஆதாரம் : திர்மிதி//

இந்த ஹதீஸ் ஆதாரபூர்வமானது எனும் பட்சத்தில்
ஹதீஸில் குறிப்பாக இந்த கீழுள்ள வாசகம் அரபியில் எவ்வாரு உள்ளது அதன் பொருள் என்ன என்பதை கவனத்தில் கொண்டால் இதற்கு விளக்கம் கிடைக்கும்.

//மேலும் தங்களின் வலது கைவிரல்களை மடக்கி ஆட்காட்டிவிரலை நீட்டி வைத்துக்கொண்டு 'இருதயங்களை புரட்டுகிறவனே! என் இதயத்தை உனது மார்க்கத்தில் நிலைப்படுத்தி வைப்பாயாக என்று கூறுக்கொண்டிருந ்தார்கள்.//

இது மொழிபெயர்ப்பு பிரச்சினையுடையத ா, அல்லது பலவீனமானதா என்று ஆய்வு செய்வதும் அவசியம். இயன்றால் ஆதாரத்தை அரபி மூலத்துடன் சமர்ப்பித்தல் நல்லது.

அதே போல் இது ஆதாரபூர்வமானது மேலும் மொழிபெயர்ப்பும் சரியானது என்று முடிவானால், அசைக்கலாம் என்ற கருத்தில் வரும் ஹதீஸ் மொழிபெயர்ப்பு சரியாகவும் அந்த கருத்தில் உள்ள ஹதீஸ்களும் ஆதாரபூர்வமாக இருக்கும் நிலையில் இரண்டு விதமாகவும் செய்யலாம் என்றே கூற முடியும். ஒரு விதமாக செய்பவர்கள் அடுத்தவரை அது கூடாது என்று கூற இயலாது.

அதே போல் இதை ஒரு சர்சையாக கொண்டு முத்திரைகள் குத்துவதும் கூடாது, மேலும் மனதில் பிரிவினைகள் வெறுப்புகள் வளர்ப்பது என்பதோ கூடாது என்பதே அனைவருக்கும் எனது அன்பான வேண்டுகோள்.

நபித்தோழர்கள் மத்தியில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் அவர்களை எவ்வாரு ஒருவரை ஒருவர் வெறுக்காத விதத்தில் இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் முயற்சித்து சரிகண்டதை செயல்பட வைத்ததோ, அவ்வாரு எவ்வித குரோதமோ வெறுப்போ இன்றி நாம் கருத்துக்கள் பறிமாரி செயல்படவேண்டும்.
(பார்க்க அல் குர் ஆன் 16 : 125)

அல்லாஹ் போதுமானவன்.

மு முஹம்ம்த
Quote | Report to administrator
முஸ்லிம்
0 #15 முஸ்லிம் -0001-11-30 05:53
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்,

தொழுகையில் தஷஹ்ஹுத் இருப்பில் அத்திஹிய்யாத் ஓதும் பொழுது விரலசைத்தல் சம்பந்தமான சர்ச்சை சுமார் ஆயிரம் வருடங்களாக உள்ளன. இதை தமிழகத்தின் தற்போதைய ஒரு இயக்கத்தோடு இணைத்து எழுதியிருப்பது கண்மூடித்தனமான விமர்சனமாக தோன்றுகிறது.

தமிழில் எழுதப்பட்ட கருத்துக்கு அதுவும் சர்ச்சைக்குரியத ு என கருதுபவர்கள் அதற்கான எதிர் கருத்தை தமிழில் எழுதினால் அது தமிழ் மட்டும் தெரிந்தவர்களுக் கு உதவியாக இருக்கும். இங்கு விரலசைத்தலுக்கா ன ஆங்கிலத்தில் எழுதியுள்ள நீண்ட விமர்சனம் புரியும்படி இல்லை. ஆனாலும் இங்கு எடுத்து வைத்துள்ள அறிஞர் அல்பானி (ரஹ்) யின் கருத்தில் எதிர் கருத்து உள்ளது.

''தொழுகையில் விரலசைப்பது சுன்னத்தாகும். அதை வீணான செயல் என எண்ணுபவர்கள் அல்லாஹ்வை அஞ்சிக்கொள்ளட் டும்'' (சிபதுஸ் ஸலாத் பக்கம் 159) என்று அறிஞர் அல்பானி (ரஹ்) கூறுகிறார்.

அல்பானி (ரஹ்) மேலும் கூறுவது

''அபூதாவுத் 175 வது ஹதீஸை நான் ஆய்வு செய்தபோது பலவீனம் என உள்ளது. விரலை ஆட்டவில்லை என்ற ஹதீஸ் சரியான ஹதீஸாக வைத்துக்கொண்டா லும் இது இல்லை என தெரிவிக்கிறது. நாம் காட்டிய வேறு சரியான ஹதீஸ் உண்டு என தெரிவிக்கிறது. உண்டு, இல்லை என இரு சரியான ஹதீஸ்கள் இருக்குமெனில் உண்டு என்பதைத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே ஹதீஸ் கலைவல்லுனர்களின ் முடிவாகும்''

அறிஞர் அல்பானி (ரஹ்) அவர்கள் எப்போது TNTJவில் சேர்ந்தார்?
Quote | Report to administrator
முஸ்லிம்
0 #16 முஸ்லிம் -0001-11-30 05:53
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்,

அன்புச் சகோதரர் அப்துர்ரஹ்மான்

//'அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்கள் தொழுதுக்கொண்டிர ுக்கும் பொழுது நான் அவர்களிடம் சென்றேன். அப்பொழுது அவர்கள் தங்களின் இடது கையை தங்களின் இடது தொடையின் மீது வைத்திருந்தார்க ள். அன்றி வலது கையை தங்களது வலது தொடையின் மீது வைத்திருந்தார்க ள். மேலும் தங்களின் வலது கைவிரல்களை மடக்கி ஆட்காட்டிவிரலை நீட்டி வைத்துக்கொண்டு 'இருதயங்களை புரட்டுகிறவனே! என் இதயத்தை உனது மார்க்கத்தில் நிலைப்படுத்தி வைப்பாயாக என்று கூறுக்கொண்டிருந ்தார்கள்.

அறிவிபாளர் : ஆசிம் இப்னு குலைபில் தர்மி அவர்கள் தம் தந்தை மூலமாகவும் அவர்கள் தம் பாட்னார் ஷிஹாப் இன்னு மஜ்னூன் என்று பெயர் கொண்டவர்கள் மூலமாகவும் அறிந்து

ஆதாரம் : திர்மிதி//

திர்மிதீ ஹதீஸ் தொகுப்பில் நீங்கள் சொல்லும் கருத்தில் ஹதீஸ் இருப்பதாக அறியவில்லை. ஆனால் ஆஸிம் பின் குலைபின் ஓர் அறிவிப்பு ''தஷஹ்ஹுதில் எப்படி அமர்வது?'' என்ற பாடத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது

''நான் மதீனாவுக்குச் சென்றேன் நபி (ஸல்) அவர்களின் தொழுகையை கவனிக்க வேண்டும் என்று (மனதுக்குள்) கூறிக்கொண்டேன் . அவர்கள் தஷஹ்ஹுதில் உட்கார்ந்தபோது இடது காலை படுக்கை வசமாக வைத்து (அதில் அமர்ந்து) இடது கையை இடது தொடை மீது வைத்தார்கள். வலது காலை நட்டு வைத்தார்கள். என்று இப்னு ஹுஜ்ர் (ரலி) அறிவிக்கிறார்கள ். (திர்மிதீ ஹதீஸ் எண் 269)

‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو كريب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن إدريس ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عاصم بن كليب الجرمي ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏ابن حجر ‏ ‏قال ‏
‏قدمت ‏ ‏المدينة ‏ ‏قلت ‏ ‏لأنظرن إلى صلاة رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فلما جلس ‏ ‏يعني للتشهد ‏ ‏افترش ‏ ‏رجله اليسرى ووضع يده اليسرى ‏ ‏يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى ‏
‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول ‏ ‏سفيان الثوري ‏ ‏وأهل ‏ ‏الكوفة ‏ ‏وابن المبارك ‏

hadith.al-islam.com/.../...

தஷஹ்ஹுத் இருப்பில் கால்களை எவ்வாறு வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு அறிஞர்கள் இதிலிருந்து சட்டம் இயற்றியுள்ளனர். இந்த ஹதீஸில் கைவிரல் தொடர்பாக எதுவும் கூறப்படவில்லை.

இதில் மூன்றாவது அறிவிப்பாளராக ஆஸிம் பின் குலைப் இடம் பெறுகிறார்.

நீங்கள் சொல்லும் கருத்தில் ஹதீஸ் இருந்தால் ஹதீஸ் எண் குறிப்பிட்டு எழுதுங்கள் பரிசீலிப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ்.
Quote | Report to administrator
abdul azeez
0 #17 abdul azeez -0001-11-30 05:53
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அனைத்து முஸ்லிம்களுக்கு ம் இன்னும் முஹம்மத் அப்பாஸ் சகோதரர் குறிப்பிட்ட குர்ஆன் வசனத்தை ஆதாரமாக கொண்டு நமக்குள் கருத்து வேறுபாடோ பிரிவுகள்,இயக்க ங்கள்,மத்ஹபுகள் .ஆகிய குறுகிய வட்டத்திற்குள் இருந்து வெளிப்படும் ஹதீத்களை தங்களுக்குள் உள்ளதை மட்டும் மையமாக வைத்து ஒருவருக்கொருவர் .எனக்கு உள்ளதை மட்டும் தான்பின் பற்றுவேன் மற்றதெல்லாம் கிடையாது. என்று விட்டுவிடாமல் எல்லாவற்றையுமே இன்பமாக பின்பற்றுவது மாதிரி மனக்கதவை சுதந்திரமாக திறந்து வைத்துக்கொண்டு. அந்த அத்தஹியாத்து விசயத்தில் விரலை நீட்டி வைதிருப்பதுமாதி ரி ஒரு தொழுகையிலும். அதை அசைப்பது மாதிரி ஒரு தொழுகையிலும். நம்மை ஆக்கிகொல்வோமாக. அப்படிப்பார்த்த ால் நமக்குள் கருத்து வேறுபாடு காணாமல் போய்விடும்.
8:46 இன்னும் அல்லாஹ்வுக்கும் , அவனுடைய தூதருக்கும் கீழ்படியுங்கள் - நீங்கள் கருத்து வேறுபாடு கொள்ளாதீர்கள்; (அவ்வாறு கொண்டால்) கோழைகளாகி விடுவீர்கள்; உங்கள் பலம் குன்றிவிடும்; (துன்பங்களைச் சகித்துக் கொண்டு) நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் - நிச்சயமாக அல்லாஹ் பொறுமையுடையவர் களுடன் இருக்கின்றான்.
பாகம் 7, அத்தியாயம் 96, எண் 7364 நூல்: புகாரி
உங்களின் உள்ளங்கள் ஒன்றுபட்டிருக்க ும் வரை குர்ஆனை ஓதுங்கள்! (அதன் கருத்தை அறிவதில்) உங்களிடையே கருத்து வேறுபாடு எழுந்தால் அ(ந்த இடத்)தைவிட்டு எழுந்து (சென்று) விடுங்கள். என்று இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்'
என ஜுன்துப் இப்னு அப்தில்லாஹ் அல்பஜலீ(ரலி) அறிவித்தார்.99
அபூ அப்தில்லாஹ் (புகாரியாகிய நான்) கூறுகிறேன்:
இந்த ஹதீஸை அப்துர்ரஹ்மான் இப்னு மஹ்தீ(ரஹ்) அவர்கள் சல்லாம் இப்னு முத்தீஉ(ரஹ்) அவர்களிடமிருந்த ு செவியுற்றார்கள் .
ஆகையால் இப்படி பாரபட்சமில்லாமல ் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் செயல்பட வைக்க போதுமானவன். ஆமின்.
மா சலாம்.
அப்துல் அசீஸ்.
Quote | Report to administrator
அப்துல்லாஹ்
0 #18 அப்துல்லாஹ் -0001-11-30 05:53
சகோதரர் அப்துர்ரஹ்மான் அவர்கள் எடுத்துக்காட்டி யுள்ள அத்தஹியாத்தில் விரலை நீட்டலாம் என்ற நபிமொழி பற்றி தாங்கள் கண்டிப்பாக பதில் அளித்தாக வேண்டும். ஏனெனில் நீங்கள் விரலை அசைக்கலாம் என்று எடுத்துக்காட்டி ய நபிமொழியைவீட விரலை நீட்டலாம் என்று சகோதரர் எடுத்துக்காட்டி யுள்ள நபி மொழி மிகச் சரியானதாகவும் விரலை நீட்டுவதற்கு உன்மையான காரணத்தையும் தெரிவிக்கின்றது . அதாவது பெருமானார் (ஸல்) அவர்கள் விரலை நீட்டிக்கொண்டிர ுந்தவர்களாக அவர்கள் செய்த பிரார்த்தனை கவனிக்கத்தக்கது . ஆனால் விரலை அசத்துக்கொண்டிர ுந்தார்கள் என்பதற்கு எந்த ஒரு விளக்கமும் கிடையாது. இந்த நபிமொழி திர்மிதியில் பிரார்த்தனை என்னும் பாடத்தில் வருகின்றது. இந்த நபிமொழி தொழுகை என்னும் பாடத்தில் வராததால் பல தவ்ஹீத் மௌலவிகளுக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது. இந்த நபிமொழி மிகத் தெளிவாக விரலை நீட்ட வேண்டும் என்று கூறுவதால் தாங்கள் இந்த கூற்று சரியானது என்று தங்கள் தளத்தில் எழுதவேண்டும். இதை ஏற்கவில்லையானால ் மறுத்து எழுதி மக்களுக்கு சரியான விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின ்றேன். வஸ்ஸலாம்.
Quote | Report to administrator
அல் அமீன்
0 #19 அல் அமீன் -0001-11-30 05:53
//'அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்கள் தொழுதுக்கொண்டிர ுக்கும் பொழுது நான் அவர்களிடம் சென்றேன். அப்பொழுது அவர்கள் தங்களின் இடது கையை தங்களின் இடது தொடையின் மீது வைத்திருந்தார்க ள். அன்றி வலது கையை தங்களது வலது தொடையின் மீது வைத்திருந்தார்க ள். மேலும் தங்களின் வலது கைவிரல்களை மடக்கி ஆட்காட்டிவிரலை நீட்டி வைத்துக்கொண்டு 'இருதயங்களை புரட்டுகிறவனே! என் இதயத்தை உனது மார்க்கத்தில் நிலைப்படுத்தி வைப்பாயாக என்று கூறுக்கொண்டிருந ்தார்கள்.

அறிவிபாளர் : ஆசிம் இப்னு குலைபில் தர்மி அவர்கள் தம் தந்தை மூலமாகவும் அவர்கள் தம் பாட்னார் ஷிஹாப் இன்னு மஜ்னூன் என்று பெயர் கொண்டவர்கள் மூலமாகவும் அறிந்து

ஆதாரம் : திர்மிதி//

நடுநிலையாகத் தங்களின் நிலைபாடுகளை நல்லமுறையில் சமூகத்திற்குத் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கும் சத்தியமார்க்கம் தளத்தினர் 'அத்தஹிய்யாத்தி ல் விலலை வைத்திருக்கும் முறை'யில் சகோதரர் அப்துர்ரஹ்மான் எடுத்து வைத்த மேற்கண்ட திர்மிதி ஹதீஸினைக் குறித்தத் தங்களின் நிலைபாட்டையும் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.
Quote | Report to administrator
ஹாஜியார்
0 #20 ஹாஜியார் -0001-11-30 05:53
//சத்திய மார்க்க தள நிர்வாகிகளுக்கு அத்தஹிய்யாத்தில ் 'விரலைசைப்பது' சம்பந்தமான சர்ச்சைகள் நூற்றாண்டுகளாக நிலவி வருவதை தாங்கள் நன்கு அறிவீகள். சமுகத்துக்கு பயனளிக்கூடிய எவ்வளவோ செய்திகளை தொடர்ந்து அளித்து வரும் தாங்கள் இந்த விஷயத்தில் மேலும் விவாதங்களுக்கு இடம் கொடுக்காமல் உங்களது நிலையை மட்டும் தெளிவுபடுத்தி விட்டு சமுகத்திற்க்கு தேவையான ஆக்கப்பூர்வமானவ ற்றில் கவனம் செலுத்த வேண்டுகிறேன். //

நன்றாகக் கூறினீர்கள் ஷஃபியா மைந்தன்(பெயர் உச்சரிக்க நன்றாக உள்ளது). சத்தியமார்க்கம் தளத்தினருக்கு என்னவாயிற்று?
Quote | Report to administrator
haneefm
0 #21 haneefm -0001-11-30 05:53
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ

(மற்ற) மனிதர்கள் ஈமான் கொண்டது போன்று நீங்களும் ஈமான் கொள்ளுங்கள் என்று அவர்களிடம் சொல்லப்பட்டால் , 'மூடர்கள் ஈமான் (நம்பிக்கை) கொண்டது போல், நாங்களும் ஈமான் (நம்பிக்கை) கொள்ளவேண்டுமா? ' என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள்; (அப்படியல்ல) நிச்சயமாக இ(ப்படிக்கூறுப) வர்களே மூடர்கள். ஆயினும் (தம் மடமையை) இவர்கள் அறிவதில்லை. (2:13)

//சத்திய மார்க்க தள நிர்வாகிகளுக்கு அத்தஹிய்யாத்தில ் 'விரலைசைப்பது' சம்பந்தமான சர்ச்சைகள் நூற்றாண்டுகளாக நிலவி வருவதை தாங்கள் நன்கு அறிவீகள். சமுகத்துக்கு பயனளிக்கூடிய எவ்வளவோ செய்திகளை தொடர்ந்து அளித்து வரும் தாங்கள் இந்த விஷயத்தில் மேலும் விவாதங்களுக்கு இடம் கொடுக்காமல் உங்களது நிலையை மட்டும் தெளிவுபடுத்தி விட்டு சமுகத்திற்க்கு தேவையான ஆக்கப்பூர்வமானவ ற்றில் கவனம் செலுத்த வேண்டுகிறேன். //
இன்றை கால சூல்நிலையில் நம் சமுதாய முன்னேற்ற விழிப்புனற்ச்சி கள் மிக அவசியம் தேவை அதை கவணத்தில் கொண்டு இனிவரும் ஆக்கங்கள் இந்த சத்திமார்க்கத்த ில் அமையும் என நம்புகிறோம்........
ஹனீஃப்-குவைத்
Quote | Report to administrator
தீன் -சுடர்
0 #22 தீன் -சுடர் -0001-11-30 05:53
//தஷஹ்ஹுதில் (அத்தஹிய்யாத் இருப்பில்) விரலை அசைக்கக்கூடாது எனத் தடை செய்ய எவ்வித நபிவழி ஆதாரமும் இல்லை!//


வாஇல் இப்னு ஹுஜ்ர் (ரலி) அறிவிக்கும் விரலை அசைத்தார்கள் என்னும் ஹதீஸில் ஆஸிம் பின் குலைப் என்பவர் இடம் பெறுகிறார்.
இந்த ஆஸிம் பின் குலைப் பற்றி 'இப்னுல் முதைனி' என்ற ஹதீஸ் கலை வல்லுனர் 'ஆஸிம்பின்குலைப ் இடம் பெறும் அறிவிப்புத் தொடர் மட்டுமே இடம் பெற்று, அவர் இடம்பெறாத வேறு அறிவிப்புத் தொடர் இல்லை என்றால் அந்த ஹதீஸை எடுத்து நடக்கக் கூடாது'
என்ற விமர்சித்துள்ளா ர். இது பற்றி மேலும் அறிய www.annajaath.com/?p=12
இந்த விமர்சனங்களையெல ்லாம் சத்திய மார்க்க தளத்தினர் கவனிக்காதது ஏனோ????
Quote | Report to administrator
முஸ்லிம்
0 #23 முஸ்லிம் -0001-11-30 05:53
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்,

அன்புச் சகோதரர்களுக்கு ,

இஸ்லாத்தின் கருத்துக்கு முன்பு எவர் கருத்தும் முக்கியத்துவம் பெறாது. எனவே எது சரி? என்பதை நாம் ஆழமாக அலசக் கடமைப்பட்டுள்ளே ாம்.

ஆஸிம் பின் குலைப் தர்மி என்று அறிவிப்பாளர் வரிசையில் இடம்பெற்றுள்ளதா ? அல்லது,

ஆஸிம் பின் குலைப் ஜர்மீ என்று இடம்பெற்றுள்ளதா ?

சகோதரர் அப்துர்ரஹ்மான், மற்றும் அப்துல்லாஹ் இதை உறுதிப்படுத்துங ்கள். நீங்கள் கூறிய ஹதீஸ்...

‏حدثنا ‏ ‏عقبة بن مكرم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سعيد بن سفيان الجحدري ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن معدان ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏عاصم بن كليب الجرمي ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏جده ‏ ‏قال ‏
‏دخلت على النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وهو ‏ ‏يصلي وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وبسط السبابة وهو يقول ‏ ‏يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ‏
‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث غريب ‏ ‏من هذا الوجه

திர்மதீ 3511 hadith.al-islam.com/.../...
Quote | Report to administrator
abdul azeez
0 #24 abdul azeez -0001-11-30 05:53
அறிஞர் இப்னல் மதீனி. ஆஸிப் பின் குலைப் பற்றி விமர்சிக்கும் போது ஆதாரம், சான்றுகள் எடுத்து வைக்கவில்லை என்பதால் அந்த விமர்சனம் மற்ற அறிஞர்களால் நிராகரிக்கப்படு கிறது 'ஆஸிப் பின் குலைப்' சம்பந்தமாகக் கொடுக்கப் பட்ட நற்சான்றுகளைப் பாருங்கள்.
1. 'இவர் பலம் பொருந்தியவரும் நம்பிக்கையாளவரு மாவார்' என இப்ன ஸஃதும், அஹ்மத் பின் ஸாலிஹும் கூறுகிறார்கள்.
2. '' இவர் ஏற்கத்தக்க அறிவிப்பாளர் '' என அபூ ஹாத்திம் கூறுகிறார்
3. '' இவர் பலமான அறிவிப்பாளர் '', இவரது அறிவிப்புகளை ஏற்கலாம் என நஸயி இமாம் கூறுகிறார்
4. '' இவர் குறைபாடில்லாதவர ் '' என இப்னு முயீன் கூறுகிறார்.
இந்த உறுதிப்பாடுகளைய ெல்லாம் புறம்தள்ளிவிட்ட ு தெளிவற்ற விமர்சனங்களுக்க ு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்கள்தா ன் அந்த ஹதீஸை பலவீனம் என்று கூறுவார்கள்.
'ஆஸிப் பின குலைபை' பலவீனப்படுத்த நியாயமான காரணங்கள் எதுவொன்றும் இல்லை. இவர் அறிவித்த பல ஹதீஸ்கள் முஸ்லிம் என்ற சிறந்த நூலில் இடம் பெற்றுள்ளது. எனவே, 'ஆஸிப் பின் குலைபை' நம்பகமானவர், அவரது செய்திகள், அறிவிப்புகள் உறுதிமிக்கவை. விரல் அசைக்கும் ஹதீஸ் பலமானதுதான் அதைச் செயல்படுத்தலாம்.

அதனால் தீன்-சுடர் சகோதரர் இன்னும் ஆழமாக ஆராயலாம் அல்லவா ?
மா சலாம்
அப்துல் அசீஸ்
Quote | Report to administrator
முஸ்லிம்
0 #25 முஸ்லிம் -0001-11-30 05:53
அன்புச் சகோதரர் தீன் - சுடர்

அத்தஹிய்யாத் இருப்பில் விரலசைத்தல் ஹதீஸின் அறிவிப்பு தொடர்பாக அறிஞர்களிடையே இரு வேறு கருத்துக்கள் உள்ளன என்பதை முஸ்லிம்கள் அறிவர். இரண்டில் எதை நீங்கள் சரியெனக் கருதுகிறீர்கள்? அதை பதிவு செய்யுங்கள்.
Quote | Report to administrator
மும்பைகர்
0 #26 மும்பைகர் -0001-11-30 05:53
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
அன்பு சகோதரர்களே

அல்ஹ்மதுலில்லாஹ் வ ஜஸாக்கல்லாஹு கைர்

சகோதரர்கள், குர் ஆன் மற்றும் ஹதீஸ் ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் தமது சார்பான கருத்துக்களை வைப்பது உண்மையில் வரவேற்கத்தக்கது.

தொழுகை எனும் ஒரு அன்றாடம் ஐந்து வேளைக்கு குறைவின்றி செய்யப்படும் ஒரு அமல் ஒரு பர்ளான கடமையின் சம்பந்தமான ஒரு நபிவழியில் தெளிவு வரவேண்டியதும்,த வறான கருத்துக்கள் களைய வேண்டியதும்.(சி ல சகோதரர்கள் கருத்தளித்துள்ள ஏனைய சமூக பிரச்சினைகளை விட இது முக்கியமானது இல்லை என்று ஒதுக்குவதை விட)அவசியமானது என்றே கருதுவோமாக.

மனதை திறந்து வைத்து நபி வழி ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் தமது கருத்துக்களை அமைக்க மாற்றிக் கொள்ள அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக.

குறைந்த பட்சம் இரண்டுமே ஆதாரமாக இருக்கும் பட்சத்தில் (அது நிரூபணமானால்) ஒருவர் அடுத்தவரை குறை கூறாமல், இரண்டு விதமாகவும் செயல் படலாம் என்ற நிலைக்காவது வருவோமாக. அதுவும இல்லையெனில் நமது ஆய்வு அறிவு படி இது சரி என்று இருந்து விடுதல் என்பது இதர கூற்றுகள் மனக்கசப்புகள் வளரும் வார்த்தைகள் பறிமாறுவதை விட அல்லது உள்ளத்தில் அந்த எண்ணத்தை வளர்ப்பதைவிட சிறந்தது.

குறிப்பு : மும்பையிலும் பல்லாண்டுகளாக (நானறிந்து சுமார் 25 ஆண்டுகளாக) அஹ்லே ஹதீஸ் எனும் அமைப்பினரும், தொழுகையில் விரல் அசைப்பதையே நபிவழி ஆதாரமாக கொண்டுள்ளனர்.

மும்பைகர்.
Quote | Report to administrator
அல் அமீன்
0 #27 அல் அமீன் -0001-11-30 05:53
சகோதரர் தீன் - சுடர்,

அதே அந்நஜாத்தின் இப்(www.annajaath.com/?p=341)பக்கத்தில் 'விரல் அசைக்கலாம்', அதற்கான ஆதாரம் உள்ளது, எனத் தெரிவித்துள்ளனர ே?.
Quote | Report to administrator
முஸ்லிம்
0 #28 முஸ்லிம் -0001-11-30 05:53
//தொழுகை எனும் ஒரு அன்றாடம் ஐந்து வேளைக்கு குறைவின்றி செய்யப்படும் ஒரு அமல் ஒரு பர்ளான கடமையின் சம்பந்தமான ஒரு நபிவழியில் தெளிவு வரவேண்டியதும்,த வறான கருத்துக்கள் களைய வேண்டியதும்.(சி ல சகோதரர்கள் கருத்தளித்துள்ள ஏனைய சமூக பிரச்சினைகளை விட இது முக்கியமானது இல்லை என்று ஒதுக்குவதை விட)அவசியமானது என்றே கருதுவோமாக.//

சகோதரர் மும்பைகரின் கருத்தை வரவேற்கிறேன்.

இயக்க ஆதரவு அல்லது இயக்க எதிர்ப்பு இரண்டுமே இங்கு அவசியமில்லை. அதை களைந்துவிட்டு கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்.
Quote | Report to administrator
தீன் -சுடர்
0 #29 தீன் -சுடர் -0001-11-30 05:53
அன்பு சகோதரர்களே...
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
முதலில் ஒன்றை தெளிவுபடுத்தி விடுகிறேன்.

//தஷஹ்ஹுதில் (அத்தஹிய்யாத் இருப்பில்) விரலை அசைக்கக்கூடாது எனத் தடை செய்ய எவ்வித நபிவழி ஆதாரமும் இல்லை!//

தடை செய்ய எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ள து தவறு என்பதை சுட்டிக்காட்டுவ தற்காகதான் அறிஞர் இப்னுல் முதைனீயின் விமர்சனத்தை இங்கே மேற்கோள் காட்டினேன்.
-------------------------
சகோ அப்துல் அஜீஸ் அவர்களே
ஆஸிப் பின் குலைப் பற்றி பிற அறிஞர்கள் பார்வையில் நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள தை நானும் ஏற்கிறேன்.அறிஞர ் இப்னுல் முதைனீ-யின் விமர்சனதை மீண்டும் ஒருமுறை கவனித்து படியுங்கள்
''ஆஸிம்பின்குலை ப் இடம் பெறும் அறிவிப்புத் தொடர் மட்டுமே இடம் பெற்று, அவர் இடம்பெறாத வேறு அறிவிப்புத் தொடர் இல்லை என்றால் அந்த ஹதீஸை எடுத்து நடக்கக் கூடாது''
இதற்கான காரணங்கள் தெளிவுபடுத்த பட வேண்டும் என ஹதீஸ் கலை கூறுகிறதா???விளக்குங்கள்
----------------
சகோ.முஸ்லிம் அவர்களே
விரலசைத்தல் ஹதீஸின் அறிவிப்பு தொடர்பாக இப்னுல் முதைனீ அவர்களின் விமர்சனம் கருத்தில் கொள்ளபட வேண்டும் என்பதே என் நிலை.
---------------
சகோ. அல் அமீன் அவர்களே
நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள சுட்டியானது அந்-நஜாத்தின் 1987-ம் ஆண்டுகுரியது.
அந்-நஜாத் பத்திரிக்கையினர ் விரலசைத்தல் விஷயத்தில் தங்களது நிலையை எப்போதே மாற்றி விட்டனர் என்பதை அப்பத்திரிக்கைய ை தொடர்ந்து படிப்பவர்கள் நன்கு அறிவர்.
---------------------
சகோதரர்களே....இறுதியாக....
விரலசைத்தல் சம்பந்தமான ஹதீஸ் சர்ச்சைகுறியதும ், தெளிவான மாற்றுக் கருத்து இருக்கிறது என்பதை பதிய வைப்பதே என் நோக்கம். அதுவல்லாமல் யாருடைய கருத்தையும் நிலை நாட்டவோ(அ)மாற்ற ார்களின் கருத்தை புறந்தள்ள வேண்டிய அவசியம் எனகில்லை.ஆக இது தொடர்பாக தொடர்ந்து விவாதித்து கொண்டிருக்க விரும்பாமல்,
சர்ச்சைகுரிய 'விரலசைத்தல்' ஹதீஸின் அடிப்படையில் அமல் செய்வதை விட, தெளிவான மற்ற ஹதீஸை பின்பற்றுவதே சிறந்தது என்பதே என் நிலை.
Quote | Report to administrator
அல் அமீன்
0 #30 அல் அமீன் -0001-11-30 05:53
திர்மிதியில் உள்ள 'விரலை நீட்டிக் கொண்டிருக்கும்' ஹதீஸ் குறித்த சத்தியமார்க்கம் தளத்தினரின் நிலைபாட்டை அறிய ஆவலாய் உள்ளேன்.
Quote | Report to administrator
முஸ்லிம்
0 #31 முஸ்லிம் -0001-11-30 05:53
//ஆக இது தொடர்பாக தொடர்ந்து விவாதித்து கொண்டிருக்க விரும்பாமல், சர்ச்சைகுரிய 'விரலசைத்தல்' ஹதீஸின் அடிப்படையில் அமல் செய்வதை விட, தெளிவான மற்ற ஹதீஸை பின்பற்றுவதே சிறந்தது என்பதே என் நிலை.//

சகோதரர் தீன் - சுடர் அவர்களே

நீங்கள் தெளிவென்று கருதும் மற்ற ஹதீஸ்களை இங்கு பதிய முடியுமா?

*****************
//ஆஸிம் பின் குலைப் தர்மி என்று அறிவிப்பாளர் வரிசையில் இடம்பெற்றுள்ளதா ? அல்லது,

ஆஸிம் பின் குலைப் ஜர்மீ என்று இடம்பெற்றுள்ளதா ?

சகோதரர் அப்துர்ரஹ்மான், மற்றும் அப்துல்லாஹ் இதை உறுதிப்படுத்துங ்கள். நீங்கள் கூறிய ஹதீஸ்...//

உறுதிப்படுத்துவீர்கள் என காத்திருக்கிறேன ்.
Quote | Report to administrator
abdul azeez
0 #32 abdul azeez -0001-11-30 05:53
Saturday, October 14, 2006

ஹதீஸ்கள் பலவீனப்படுமா.. எப்படி?
இஸ்லாமியப் பிரச்சாரம் தீவிரமடையத் துவங்கிய காலத்திலிருந்து குர்ஆனும், ஹதீஸ்களுமே இஸ்லாத்தின் மூல ஆதாரம் என்று மக்களிடம் வைக்கும் போது நபிமொழிகளில் பலவீனமும் உண்டா? இது என்ன கொள்கை என்று பலர் குரல் எழுப்பியுள்ளனர் . பலர் நம்மை கேலியும் கிண்டலும் செய்தனர். எதை கண்டும் துவளாமல் ஏராளமான தூய இஸ்லாமிய சிந்தனைவாதிகள் உருவாகி களத்தில் நிற்கும் வேளையில் அவர்களுக்குப் பயன்படும் நோக்கில் சுருக்கமாக பலவீனமான ஹதீஸ்கள் உருவாவது எப்படி? என்று தெரிந்து கொள்ள இக்கட்டுரை வெளியிடப்படுகிறது.
ஹதீஸ் கலை என்பது ஆழ்ந்த, அகன்ற அறிவுத்திறன் கொண்டதாகும். ஒரு சில பக்கங்களில் முடியக்கூடிய விஷயமல்ல அது. இருப்பினும் புரிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ற அடிப்படை விஷயம் இதுதான்.

1. ஒரு ஹதீஸை நபித்தோழர்கள் நேரடியாக அறிவிக்காமல் அதற்கு அடுத்தத் தலைமுறையினர் (தாபிஈ) நேரடியாக அறிவித்தால், அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களைப் பார்த்துப் பழகும் வாய்ப்பில்லை என்பதால் அத்தகைய ஹதீஸ்கள் பலவீனமாகி விடும்.

2. அறிவிப்பாளர்களு க்கு மத்தியில் தொடர்பின்மை இருந்தால் அவைகளும் பலவீனமாகும்.

3. நபித்தோழர் ஒரு ஹதீஸை அறிவித்து அதன்பிறகு வரும் அறிவிப்பாளர்களி டையே தொடர் விடுபட்டிருந்தா ல் அதுவும் தொடர் அறுந்த பலவீனமான ஹதீஸாகும்.

4. எனக்கு இவர் இந்த ஹதீஸை அறிவித்தார் என்று ஒரு அறிவிப்பாளர் கூறும் போது அவர்கள் இருவரும் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவராகவும் இருவரும் நேரடியாக சந்திக்கும் வாய்ப்பை பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும். அதில் ஏதாவது குறை இருந்தால் அதுவும் பலவீனமாகும்.

5. நபித்தோழர்களைத் தவிர்த்து இதர அறிவிப்பாளர்களி ல் எவராவது பொய்யர் என்று பரவலாக இனங்காட்டப்பட்ட ால் அதுவும் பலவீனமாகும்.

6. மார்க்கத்திற்கு முரணான பித்அத் போன்ற காரியங்களைச் செய்யக் கூடியவர்கள் அவர்களது செயல்களை நியாயப்படுத்தி ஹதீஸ்கள் அறிவித்தால் அதுவும் பலவீனமாகும்.

7. ஒரு அறிவிப்பாளர் இளமையில் நல்ல ஞாபக சக்தியுடன் இருந்து பிற்காலத்தில் ஞாபக சக்தியில் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டால், தடுமாற்றம் ஏற்பட்ட பின்பு அறிவித்தவை பலவீனமாகும். அவருக்கு எப்போது தடுமாற்றம் ஏற்பட்டது என்ற தகவல் தெரியாவிட்டால் அவர் அறிவித்த முழு செய்திகளும் பலவீனமாகும்.

8. ஒரு செய்தியை அறிவிக்கும் போது ஒருமுறை ஒருவர் பெயரையும் அடுத்த முறை அறிவிக்கும் போது பெயரை மாற்றியும் அறிவித்தால் தடுமாற்றத்தின் காரணத்தால் அதுவும் பலவீனமாகும்.

9. மொழி, இனம், பாரம்பரியம் மார்க்கத்தில் பிரிவினை இவைகளை அனுமதித்து அல்லது புகழ்ந்து அறிவிக்கப்படும் அறிவிப்புகள் மொத்தமாக குர்ஆனுக்கு முரண்படுவதால் அவைகளும் பலவீனமாகும்.

10. ஹதீஸ் கலை வல்லுனர்கள் அனைவர்களிடமும் அறிமுகமில்லாத, தகவல் கிடைக்காத ஆட்கள் மூலம் ஒரு செய்தி வந்தால் அதுவும் பலவீனமாகும்.

11. தந்தை வழியாக மகன் அறிவிக்கும் செய்தியில் மகனுடைய சிறு வயதிலேயே தந்தை இறந்திருந்தால், தந்தையிடமிருந்த ு செவியுறும் வாய்ப்பை இழந்திருந்தால் அதுவும் பலவீனம்.

12. ஒரு தந்தைக்கு பல மகன்கள் இருந்து மகன்களுடைய பெயர் குறிப்பிடாமல் இன்னாரின் மகன் அறிவித்தார் என்று கூறினால் அதுவும் பலவீனமாகும்.

13. இறைவன் கருணையாளன் என்பதால் எத்தகைய பொய்யும் பேசலாம், தவறில்லை என்ற கொள்கை வாதிகள் அறிவிக்கும் ஹதீஸ்கள் அனைத்தும் பலவீனமாகும்.

இப்படி ஏராளமான மொழிகளில் ஹதீஸ்கள் தரம் பிரிக்கப்படுகின ்றன. சந்தேகமானவற்றை பின்பற்ற வேண்டாம் (அல் குர்ஆன் 7:36). என்ற இறை கட்டளைக்கிணங்க, சந்தேகம் ஏற்படும் எல்லா செய்திகளையும் ஹதீஸ் கலை மேதைகள் ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டார்கள்

குறிப்பு: இக்கட்டுரை தஹ்தீப், தர்கீப், தல்கீஸ், மீஸூன், தத்ரீப் இன்னும் பல ஹதீஸ் நூல்களைத் தழுவி எழுதப்பட்டது.
Labels: ஹதீஸ்கள்
//இதற்கான காரணங்கள் தெளிவுபடுத்த பட வேண்டும் என ஹதீஸ் கலை கூறுகிறதா???விள க்குங்கள் //
ஆம் ஒருவரை விமர்சிக்கும் பொழுது சரியான` காரணம் இருந்தாகவேண்டும ். என்று ஹதீத் கலை கூறுகிறது.

ஹதீத் தொகுப்புகளில் அஸ்ஸிஹாஹுஸ்ஸித் தா எனும் ஆறு நூகள் பிரபலமாக உள்ளன அவற்றின் க்ரீடமாக சஹீஹுள் புகாரி எனும் தொகுப்பு அமைந்துள்ளது.அவ ற்றுள் மூன்றாகிய [௧] சஹீஹுள் புகாரி [௨] சஹீஹுள் முஸ்லீம் [௩] திர்மிதி ஆகியவை ,[ஏ ] [அல் அகாயித்] இஸ்லாமிய கொள்கைகள் [ஆ ] [இபாதாத்] வணக்கங்கள் [இ] [அல் அல்ஹாக்] குண ஒழுக்கங்கள் [ஈ] [அல்மு ஆமலாத்] கொடுக்கல் வாங்குதல் அதாவது வணிகவியல் குடும்பவியல் போன்ற அனைத்து துறை சம்பந்தமான ஹதீஸ்களை உள்ளடக்கி இருப்பதால் இம்மூன்றும் '' ஜாமிஉ '' என்ற பெயரால் அழைக்கபடுகின்றன . எஞ்சியுள்ள [௪] அபூதாவூத் [௫]நசயீ [௬] இப்னுமாஜா ஆகிய மூன்று தொகுப்புகளிலும் அதிகமதிகம் அமல் சம்பந்தப்பட்ட ஹதீத்களே இடம் பெற்றிருப்பதால் அவை ''சுனன் '' என்ற பெயரில் கூறப்பட்டு வருகின்றன.
இது புகாரி முதல் பாகத்திலிருந்து எடுத்து எழுதியது. எதுக்கு எழுதினேன் என்றால் இந்த ஆறு நூல்கள் பிரபலம் என்று சொல்லும் மார்க்க மேதைகளில் ஒருவர் தான் இமாம் நசயி அந்த இமாம் இப்னு குலைப் பற்றி நல்ல சான்று கொடுத்துள்ளார்க ள். என்பதற்காக. எழுதினேன்
இன்னும் அறிவிப்பாளர் தகுதிகளில் சிறிய குறை இருந்து வேறு பல வழிகளில் அறிவிக்கப்பட்ட ஹதீஸின் கருத்தை சொல்லக்கூடியதாக இருந்தால் அது ஹசன் என அறியப்பட்டன
ஆக இவர் அறிவிக்கும் ஹதீத் ஹசன் தரத்தை விட உயர்ந்ததே.
இன்னும் நம் சகோதரர்களை கேட்டுக்கொள்கிற ேன் எதில் பார்த்தேன் என்று மறந்து போய்டுச்சு `` இமாம் புகாரி '' அவர்கள் கூட விமர்சிக்கபட்டு ல்லாரகள் அந்த விமர்சனத்தை தீன்-சுடர் சகோதரர்க்கு உதாரணத்திற்கு காட்டுங்கள். காரணம் இல்லாத விமர்சனம் கண்டுக்கொள்ளபடா து என்பதற்காக. முஸ்லீம் சகோதரர் நீங்களும் அது எங்கே என்று பாருங்களேன்.
மா சலாம்.
அப்துல் அசீஸ்.
Quote | Report to administrator
Rafique uthuman/Nagercoil
0 #33 Rafique uthuman/Nagercoil -0001-11-30 05:53
தெளிவுபெறக்குடி யதாக கண்ணியமான முறையில் விவாதங்கள் இருப்பது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.கலநத ு சிறப்பிக்கின்ற சகொதரர்களுக்கும ், சத்தியமார்க்க நிர்வாகத்திற்கு ம் நன்றிகள்.
Quote | Report to administrator
abdul azeez
0 #34 abdul azeez -0001-11-30 05:53
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அனைத்து சகோதரர்களுக்கும ். ஹதீத் அறிவிப்பாளர் குறைகள் விபறமாக கூற வேண்டும் என்று அறிஞர்கள் தீர்மானித்துள்ளார்கள்.
உதாரணம்: ஊரிலிருந்து உங்கள் தந்தை வந்து விட்டாரா ? என்று நம்மிடம் கேட்க்கப்பட்டதா க வைத்து கொள்வோம். அவர் வந்து விட்ட செய்தி நமக்கு தெரியாததால் வரவில்லை என்று கூறுவோம். நமது தந்தை வந்து விட்டதை வேறு வகையில் அறிந்து கொண்டவர் நம்மை பொய்யர் என கருதக்கூடும். இது போல் ஒருவர் தவறாக தெரிவிக்கும் தகவல் காரணமாக பொய்ய்யராகக்கரு தப்படக்கூடும். ஹதீத் அறிவிப்பாளர்களி ல் சிலரும் இவ்வாறு தவறாக விமர்சிக்கப்படக ்கூடும். தகுந்த சான்றுகளுடன் கூறப்படும் குறைகள் காரணமாகத்தான் ஒரு அறிவிப்பாலரை பலவீனர் என்று முடிவு செய்யவேண்டும்.

இன்னொன்று ஒரு அறிவிப்பாளர் மனநோயாளியாக இருந்தால் அது அவரை நிராகரிப்பதற்கு போதிய காரணம் என்பதை நாம் அறிவோம். பின்னர் விலகியும் இருக்கலாம். அவர் சுய நினைவுடன் இருந்ததற்கு போதுமான ஆதாரம் கிடைத்து அந்த கால கட்டத்தில் அவர் அறிவித்த ஹதீத்கள் தெளிவாக இருந்தால் அத்தகைய ஹதீத்களை மட்டும் ஏற்க்கலாம்.
இது போன்ற காரணங்களால்தான் குறைகள் விபறமாக கூறப்படவேண்டும் என்று அறிஞர்கள் தீர்மானித்துள்ளனர்.
அறிவிப்பாளர்களி ன் குறைநிரவுகளை ஆராயும் நூல்களில் பெரும்பாலும் தக்க காரணங்களுடன் அறிவிப்பாளர்களி ன் குறைகள் கூறப்படுவதில்லை .` இவர் பலவீனமானவர், இவரை ஏற்க்கக்கூடாது, இவரது ஹதீத்கள் பதிவுசெய்யக்கூட ாது, இவரை இன்னார் ஏற்க்கவில்லை '' என்று பொதுவாகத்தான் கூறப்படுகின்றது . இதை அடிப்படையாக வைத்து ஒருவரை பலவீனமானவர் என்று கூறமுடியுமா? கூரமுடியாவிட்டா ல் இந்த நூல்களால் என்ன பயன்? என்பது தான் அந்த ஐயம்.

இதற்க்கு இமாம் நவவி அவர்கள் தமது தத்ரீபில், '' காரணங்களை கூறாமல் குறை நிறைகளை கூறும் நூல்களால் ஏற்படும் பயன் என்னவென்றால் இத்தகைய அறிவிப்பாளர்கள் விசயத்தில் தீர்மானமான முடிவுக்கு வராமல் இவர்களின் ஹதீத்களை ஏற்க்கவோ மறுக்கவோ செய்யாமல் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும். இவர்களின் நிலையை மேலும் பரிசீலிக்கும் போது இவர்களைப்பற்றிய ஐயம் விலகி நம்பகத்தன்மை உறுதியானால் இவர்களின் ஹதீகளை ஏற்க வேண்டும். மற்றவர்களால் குறை கூறப்பட்ட பல அறிவிப்பாளர்களி ன் ஹதீத்கள் புகாரி, முஸ்லீம் போன்ற நூல்களில் இடம் பெற்றுள்ளதற்கு இதுவே காரணம் '' என்று கூறுகிறார்கள்.
அறிவிப்பாளர்களை விமர்சிக்கும் அறிஞர் எந்த காரணங்களால் ஒருவரது ஹதீகளை ஏற்க்கக்கூடாதோ அந்தக்காரனங்களு க்காக மட்டும் ஒருவரை குறை கூறுபவர் என்று உறுதியானால் காரணங்களின்றி யாரையுமே அவர் குறை கூறியதில்லை என்பது திட்டவட்டமாக தெரிந்தால் அவர்களின் விமர்சனங்களில் காரணங்கள் கூறப்படாவிட்டால ும் அந்த விமர்சனத்தை ஏற்க்கலாம் என்று காளி அபூபக்ர், இமாமுள் ஹரமைன், கஸ்ஸாலி, ராஸி, கதீப், ஹாபீழ் இராக்கி,புல்கின ி ஆகியோர் கூறகின்றனர் பெரும்பாலானவர்க ளின் முடிவு இதுதான் என்று காளி அபூபக்ர் கூறுகிறார்.
இதுவும் கூட பொதுவானதன்று யாரைப்பற்றி நம்பகமானவர் என்ற சான்று ஏதும் இல்லை என்றால் தான் இத்தகைய விமர்சகர்களின் காரணம் கூறப்படாத விமர்சனத்தை ஏற்க்கலாம். ஒரு அறிவிப்பாலரை பற்றி மிகவும் நம்பகமானவர். பலவீனமானவர் என்று சிறந்த விமர்சகர்கள் விமர்சித்திருந் தால் அவரை குறை கூறும் போது கட்டாயம் காரணம் கூறப்பட்டாகவேண் டும். எத்தகைய சிறந்த விமர்சகர் இதற்க்கு மாற்றமாக விமர்சனம் செய்தாலும் காரணங்கள் கூறப்படாவிட்டால ் அதை கவனத்தில் கொள்ளக்கூடாது. ஏனெனில் அவரது நம்பகத்தன்மைக்க ு நற்சார்ன்று வழங்கிய விமர்சகர்கள் அவரது வரலாறு, அவரது மார்க்கப்பற்று, அவரது ஹதீத் ஈடுபாடு ஆகிய அனைத்து அம்சங்களையும் பரிசீளித்தே அவரை நம்பகமானவர் என முடிவு செய்கிறார். இந்த முடிவை மாற்றுவதற்கு தக்க காரங்களுடன் குறை கூறப்படவேண்டும் என்று செய்குல் இஸ்லாம் கூறுகிறார்கள்.
இத்துறையில் நல்ல ஈடுபாடு உள்ள இரண்டு அறிஞர்கள் சேர்ந்தாற்போல் எந்த நம்பகமானவரையும் பலவீனமாக்கியதில ்லை. எந்த பலவீனமானவரையும் நம்பகமானவராக்கி யதில்லை. என்ற ஹாபிழ் தஹபி கூறுவதை இங்கே கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும்.
உதாரணம்:
ஒருவர் ரமலானில் நோன்பு நோற்று பின்பு சவ்வால் மாதம் ஆறு நோன்புகளை தொடர்ந்து நோற்றால் அவர் காலம் முழுவதும் நோம்பு நோற்றவர் போல் ஆவார் என நபி [ஸல்] அவர்கள் கூறியதாக அபு அய்யுபில் அன்சாரி [ரலி] அறிவிக்கிறார்கள ்.
இதை சக்து பின் சயீத் [ரலி] வழியாக இமாம் முஸ்லீம் [ரஹ்] அறிவிக்கிறார்கள ் இந்த ஹதீதை இமாம் அஹ்மத் பின் ஹன்பல் [ரஹ்] பலவீனமானது எனக்கூரினாலும் அந்த அறிவிப்பாலரை இமாம்களில் பலர் நம்பகமானவர் எனக்கூரியுள்ளனர ். எனவே இது தள்ளப்பட வேண்டிய குறையல்ல முஸ்லீம் [ரஹ்] அவர்கள் ஹதீத்களை கடுமையான பல நிபந்தனைகளுக்கு ப்பின்பே ஏற்றுக்கொள்வார் கள். எனவே அவர்கள் அறிவித்திருப்பத ே இது சஹீஹ் தான் என்பதற்கு ஆதாரமாகும்.
அறிவிப்பாலர்களிடம் குறைகள் இருப்பதை போலவே அவர்களைப்பற்றி விமர்சிப்பவர்கள ிடமும் குறைகளும் தவறுகளும் இருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொண்டால் எளிதில் விளங்கும்.
`சாதான்` என்ற அறிவிப்பாளர் வழியாக ஹகம் பின் உதைபா அவர்கள் எதையும் அறிவிப்பதில்லை. அவரை பலவீனமானவராக கருதினார். அவர் வழியாக ஏன் நீங்கள் அறிவிப்பதில்லை என்று நான் கேட்டேன். அதற்கவர், ''அவர் அதிகமாக பேசுகிறார்'' என்று விடையளித்தார் ஏன் சூக்பா கூறுகிறார்.[தத்ரீப்]
ஒருவர் அதிகமாக பேசுவது நல்ல பண்பு இல்லை என்று கூறலாம். ஆனால் அவரது அறிவிப்புகளை நிராகரிக்க அது காரணமாகாது என்பதை நாம் மறுக்கமுடியாது.

குறிப்பிட்ட ஒரு அறிவிப்பாளரின் ஹதீத்களை ஏன் நீங்கள் விட்டு விடுகிறீர்கள்? என்று சுக்பாவிடம் நான் கேட்டேன்.
அதற்க்கவர்கள் ''படுத்துக்கிடக ்கும் குதிரையை காலால் மிதித்து எழுப்பி அவர் சவாரி செய்வார்'' என்று விடையளித்தார்கள ் ஏன் முஹம்மது பின் ஜபார் அறிவிக்கிறார் [தத்ரீப்]
படுத்துக்கிடக்கும் குதிரையை காலால் மிதித்து எழுப்புவதற்கும் அவ்வாறு செய்பவரின் ஹதீதை நிராகரிப்பதற்கு ம் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. ஆனால் இது போன்ற காரணங்களுக்காக ஒருவரை பலவீனமானவர் என்று தீர்மாநித்தவர்க ளும் இருந்துள்ளனர்.
கூடுதல் விபரம் தேவைப்பட்டால்
இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை அறிவிக்கிறேன்
மா சலாம்.
அப்துல் அசீஸ்.
Quote | Report to administrator
Ariff    / Melacavery kumbakonam
0 #35 Ariff / Melacavery kumbakonam -0001-11-30 05:53
நபி(ஸல்) அவர்கள் அத்தஹியாயத்து ஓதும்போது பல்வேறு நிலைகளில் தமது கலிமா விரலை வைத்திருந்ததாக ஸஹீஹான பல ஹதீஸ்கள் ஆதாரமாக இருப்பதால், அவற்றில் எதனையும் எடுத்து அமுல் நடத்துவதில் எவ்விதத் தடையும் இல்லை.

விரலை அசைப்பதற்கான ஹதீஸ்:

1) நபி(ஸல்) அவர்கள் தமது இடக்கையை இடது தொடையின் மீதும், முட்டுக்காலின் மீதும் (இணைத்து) வைப்பார்கள். அவ்வாறே வலக்கையை வலது தொடையின் மீது வைத்துக் கொண்டு, (சுண்டு விரல், மோதிர விரல்) இரண்டையும் மடக்கி வைத்தவர்களாக (இந்நிலையில் நடுவிரலும் ஓரளவு மடங்கியே இருக்கும்) நடுவிரலின் மேல், கட்டைவிரலை(சிறி து) வளைத்து வட்டமாக அமைத்து வைத்துக் கொண்டு துஆ ஓதியவர்களாக, தனது கலிமா விரலை அசைத்த வண்ணம் இருந்துக் கொண்டிருந்ததை நான் பார்த்தேன். வாயிலு பின் ஹுஜ்ரு(ரழி) (அஹ்மத், அபூதாவூத், நஸயீ)

விரல் அசைப்பின் பலன்:

தொழுகையின் இருப்பின் போது, விரலை அசைப்பதனாது, சைத்தானுக்கு சம்மட்டி அடியாகும். அறிவிப்பாளர் : முஜாஹித் (ரழி) நூல் : பைஹகீ.

விரலை அசைக்காது சமிக்கை செய்யும் வேறு முறை:

நபி(ஸல்) அவர்களள் தமது விரல்களை அரபி வழக்கில் 53 அமைப்பில் மடக்கி வைத்துக் கொண்டு அதாவது, வலக்கையின் எல்லா விரல்களையும் மடக்கி வைத்துக்கொண்டு , கலிமா விரலின் நடுக்கணுவில் கட்டை விரலை வைத்தவர்களாக சமிக்கை செய்தார்கள்.

அறிவிப்பாளர் : இப்னு உமர்(ரழி) நூல் : முஸ்லிம்.

கலிமா விரலை மற்ற விரல்களுடன் இணைக்காமலும், அசைக்காமலும் சமிக்கை செய்யும் மற்றொரு முறை:

நபி(ஸல்) அவர்கள் தொழுகையில் உட்காரும் போது, கட்டைவிரலுக்கு அடுத்துள்ள கலிமா விரலைத் தவிர, மற்ற எல்லா விரல்களையும் மடக்கிக் கொண்டு அதை மட்டும் உயர்த்திய நிலையில் சமிக்கை செய்தார்கள்.

இப்னு உமர்(ரழி) நூல் : முஸ்லிம்.

அறவே எவ்விரலையும், மடக்காமல், கலிமா விரலை மட்டும் உயர்த்தி சமிக்கை செய்தல்:

நபி(ஸல்) அவர்கள் இருப்பின் போது, கலிமா விரலைக் கொண்டு கிப்லாவை நோக்கி சமிக்கை செய்தவர்களாக, அதைக் கூர்ந்து கவனித்த வண்ணம் இருப்பார்கள். ஜுபைர்(ரழி), நூல் : அஹ்மத், முஸ்லிம், நஸயீ.

மேற்காணும் ஹதீஸில் விரல்களை மடக்கிக் கொள்வது குறித்து எதுவும் கூறப்படவில்லை என்பது தெளிவு. ஆகவே , மேற்காணும் ஹதீஸ்கள் ஸஹீஹானவையாக இருப்பதால் இவற்றில் எதன்படியும் அமல் செய்து கொள்ளலாம்.

ஆனால் ஒரு சாரார் செய்வது போல் “அஷ்ஹது அல்லாஇலாஹ” என்று கூறும்போது, கலிமா விரலை உயர்த்தி “இல்லல்லாஹ்” என்று கூறும்போது அதை வைத்து விட வேண்டும் என்பதற்கோ அல்லது “இல்லல்லாஹு” என்று சொல்லும்போது நான் விரலை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று மற்றொரு சாரார் சொல்வதற்கோ, ஹதீஸ்களின் அடிப்படையில், எவ்வித ஆதாரமும் கிடையாது.

Courtesy: Annajaath january 2008
Quote | Report to administrator
kavianban,KALAM, Adirampattinam
0 #36 kavianban,KALAM, Adirampattinam -0001-11-30 05:53
சஊதியைச்c சுற்றியுள்ளவர்க ள் மற்றும் எகிப்தியர்கள் அதாவது ஹம்பலி-மாலிக்கி -ஷா..fஇ மத்ஹபு அரபுகள் 90 விழுக்காடு விரலசைப்பதால் அவர்கள் எல்லாம் ததஜ அமைப்பினரா? அவர்கட்கும் இங்கு விளக்கப்பட்ட ஹதீஸ்கள் அவர்களின் மத்ஹ்ப் வழியாகவோ அல்லது சுய கல்வி -ஞானமூலமோ கிடைத்த தன் மூலம் அவர்கள் அமல் செய்வதனால் தான் அந்த அரபுகள் நமதூர் வந்து (தப்லீக்)நம்மோட ு சேர்ந்து தொழும்போழ்து விரலசைத்தால் தடுப்பதில்லை நம் ஜமாஅத் தார்கள்
Quote | Report to administrator
M.Mohamed Abbas
0 #37 M.Mohamed Abbas -0001-11-30 05:53
அஸ்ஸாலாமு அலைக்கும்

ஒரு இமாம் ஸஹிஹ் தரத்தில் அமைந்த ஹதிஸை மற்றொரு இமாம் பலகினமானது தரத்தில் அமைத்து விட்டால் அந்த ஹதிஸ் பலகினமாகிவிடுமா ? அல்லது ஒரு இமாம் பலகினமான தரத்தில் அமைந்த ஹதிஸை மற்றொரு இமாம் ஸஹிஹ் தரத்தில் அமைத்து விட்டால் அந்த ஹதிஸ் ஸஹிஹ் ஆகிவிடுமா?அப்பட ி என்றால் ஒரு ஹதிஸ் கூட நீங்கள் எடுத்து பின் பற்ற முடியாது.புகாரி , முஸ்லிம்,நஸயி,இ ப்னுமஜா,அபுதாவு த்,திர்மதி,அஹமத ் இந்த 7 நூல்களில் ஒரு இமாம் ஸஹிஹ் தரத்தில் அமைந்த ஹதிஸை மற்றொரு இமாம் பலகினமானது தரத்தில் அமைந்த ஹதிஸ் ஏரலாம்.அதை எல்லாம் உங்கள் முன் எடுத்து வைத்தால் நீங்களும் நானும் சன்டை தான் போட்டு கொள்ளனும்..ஹதிஸ ் என்பது ஒவ்வொரு இமாமின் கருத்து கணிப்பு தான் என்பதை முதலில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளனும்,

விரலை அசைப்பதற்கான ஹதீஸ்:

1) நபி(ஸல்) அவர்கள் தமது இடக்கையை இடது தொடையின் மீதும், முட்டுக்காலின் மீதும் (இணைத்து) வைப்பார்கள். அவ்வாறே வலக்கையை வலது தொடையின் மீது வைத்துக் கொண்டு, (சுண்டு விரல், மோதிர விரல்) இரண்டையும் மடக்கி வைத்தவர்களாக (இந்நிலையில் நடுவிரலும் ஓரளவு மடங்கியே இருக்கும்) நடுவிரலின் மேல், கட்டைவிரலை(சிறி து) வளைத்து வட்டமாக அமைத்து வைத்துக் கொண்டு துஆ ஓதியவர்களாக, தனது கலிமா விரலை அசைத்த வண்ணம் இருந்துக் கொண்டிருந்ததை நான் பார்த்தேன். வாயிலு பின் ஹுஜ்ரு(ரழி) (அஹ்மத், அபூதாவூத், நஸயீ

வாயிலு பின் ஹுஜ்ரு(ரழி) வரும் இந்த ஹதிஸிற்கு இமாம் பைகஹி(ரஹ்) விரலை அசைத்தார்கள்,ஆன ால் அதை தொடர்ந்து அசைத்து கொண்டே இருக்க மாட்டார்கள்.இதோ போல் இமாம் நவவி (ரஹ்) அவர்க்களும் அவ்வாறு கூறினார்காள்.மே லும் இதில் விரலை அசைப்பதற்கான ஹதீஸ் வரும் அறிவிப்பாளார் அல் அல்பானி அவர்க்கள் சரியான அறிவிப்பாளார் அல்ல மேலும் இதை ஏற்க கூடாது என்றும்,பலகினமா னவர் என்று (மேலும் இது சாத் மற்றும் முன்கர் தரதில் அமைந்தவை ஆகும்) இமாம் அபுதாவுது (ரஹ்)பதிவு அமைத்து உள்ளார்கள் இதை யாருமே வெளியே சொல்ல மாட்டர்கள்.
சொன்னால் பலகினமானதை எப்படி பின் பற்றுவது கேட்டால் என்ன சொல்லுவது,உடனே அந்த இமாம் சரி என்று சொல்லிருக்கிறார ்,இதில் இந்த இமாம் இப்படி சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று தான் பதில் வரும்,உன்மை ஒத்து கொள்ளமாட்டார்கள ்,அதற்கு பதிலாக வோறொறு பதில் தான் சொல்லுவார்கள்,எ ன்னையும் சேர்த்து தான் சொல்லி கொள்ளுகிரேன்,நா ன் சொல்லுவது உண்மை என்று உங்களிடம் சொல்லவில்லை,நாம ் அனைவரும் சொல்லுவதும் சரி என்று சொல்கிறென். ஒரு இமாம் பலகினமானது என்று அறிவித்த பிறகு அதை ஸஹிஹ் எவ்வளவு போறாட்டம்,மனசு ஒத்து கொண்டாலும் சைத்தான் ஒத்து கொள்ள மாட்டான்,ஏன்னென ்றால் நாம் ஒற்றுமையாக இருந்தால்
அவனுக்கு பிடிக்காது.சன்ட ை மூட்டி விட்டு வேடிக்கை பார்ப்பது தான் அவனுக்கு பிடிக்கும்,அவனு டைய அடிசுவடுகளை பின் பற்றாமல் அல்லாவும்,ரசுல் (ஸல்) அவர்களின் வார்த்தை களை மதிப்பு கொடுங்கள்.
நபி(ஸல்) அவர்களின் அமலை எவ்வாறு மதித்து செயல் படுகிறீர்கள்.
.நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒரு செயல் எண்ணி மிகுந்த கவலை அடைகின்றார்கள் அந்த கவலை ஏன் நீங்கள் தவிற்க்கமல் இருக்கிறிங்க?
நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒரு நாள் மிகுந்த கவலையாக இருக்கின்றார்கள ்,அப்போது ஒரு ஸஹாபி யா!ரஸுல்லல்லா ஏன் இன்று கவலையாக இருகின்றீர்கள் என்று கேட்டதற்கு அதற்க்கு எம் பெருமானார் ஒரு காலம் வரும் அக்காலாத்தில் எனது உம்மதினர் ஒருவருகொருவர் வீண் தர்க்கம் செய்து பிரிந்து போய்வ்டுவார்கள் அதை நினைது இபோதெ என் மனம் கவலையாக அடைகிறேன்
நபி(ஸல்) அவர்களின் அமலை எவ்வாறு செய்தார்கள் என போட்டி போட்டு கொண்டு செய்கிறீர்கள், .நபி(ஸல்) அவர்கள் ஒரு செயல் எண்ணி மிகுந்த கவலை அடைகின்றார்கள் அந்த கவலையாக பட கூடிய அந்த கேவலதையா போட்டி போட்டு செய்து கொண்டு செய்கிறீர்கள்.இ து தான் நீங்கள் நபி(ஸல்) அவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கும் முறையா?ஹதிஸ் என்பது சொல்,செயல்,அங்க ீகாரம்,ஆனால் நாம் நபி(ஸல்) அவர்களின் செயல் மட்டும் எடுத்து கொண்டு இதுவா அதுவா என்று போட்டி போடும் நீங்கள் ஏன் நபி(ஸல்)) அவர்களின் செயல்,அங்கீகாரம ் இதுவா அதுவா என்று போட்டி போட மன்சு வர்மாட்டிகிறது? இரண்டு ஸகாபாக்கள்(ரலி) புனிதமிக்க லைலத்துல் கதிர் இந்நாள் என்று வீன் தர்க்கம் செய்த்தத்தினால் , ச்ண்டை போட்டதற்கு அல்லா நபி(ஸல்) அவர்கள்க்கே அந்நாளை அல்லா மறக்க செய்து விட்டான்..ஆனால் இன்று இது தான் உண்மை என்று சொல்லும் சிலர்களாள் உண்மை மறக்க பட்டு விட்டது என்பது சந்தேகம் இல்லமல் நிருபணாகிவிட்டத ு.அப்பாடம் ஸகாபாக்கள்(ரலி) மட்டும் அல்ல உலகம் முடியும் வரை வரை உள்ளா அனைத்து நபி(ஸல்) உம்மட்துக்கும் பொருந்தும் என்பதை அல்லா அன்றைகே பாடம் காண்பித்து விட்டான் என்பதை நீங்கள் ஏன் சிந்திக்க மாட்டீர்களா?

விரலை உயர்தினார்கள் (அசைக்கமாட்டார்கள்)
நபி(ஸல்) அவர்கள் தொலுகையில் இருப்பில் விரலை உயர்தினார்கள்,அ சைத்து கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள் என இப்னு ஜுபைர்(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்
இதற்கு அபுதாவுது(ரஹ்) ,பைகஹி(ரஹ்) ,நவவி (ரஹ்) ஸஹிஹ் தரத்தில் பதிவு அமைத்து உள்ளார்கள் என்பதை சொல்லி கொள்கின்ரோம்.மே லும் மிஷ்காத் இமாம் இதற்கு ஹசன் தரதில்
பதிவு அமைத்து உள்ளார்கள் .ஸஹிஹ் தரதிற்கு அடுத்த தரம் தான் ஹசன் தரம் என்பதை அனைவரும் அறிவீர்கள்.

னீங்கள் மதிப்புமிக்க இமாம் நசயி (ரஹ்) ,இமம் அஹமத் (ரஹ்) ,இன்னும் பல இமாம்களின் கருத்து கணிப்புக்கு மதிப்பு அளிக்கிறீர்கள். அது போல் அவர்கள் மதிப்புமிக்க இமாம் பைகஹி (ரஹ்) ,இமாம் அபுதாவுது (ரஹ்) ,இமாம் மிஷ்காத்(ரஹ்) ,இமம் நவவி(ரஹ்) ,இமாம் ஷாபி(ரஹ்) இன்னும் பல இமாம்களின் கருத்து கணிப்புக்கு மதிப்பு அளிக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி பாருங்கள் சண்டை வராது குலப்பமும் வராது.இல்லை நான் சொல்லுவது தான் சரி என்று நீங்கள் சொன்னால் 2 ஸகாபாக்கள்(ரலி) ஏற்ப்ட்ட நிலமை நிலமை தான் அனைவருக்கும் என்று அல்லா நிருப்பித்துவிட ுவான் சந்தேகமேயில்லை.

நான் சொல்லுவது தான் சரி என்று சொல்லமல் நாம் அனைவரும் சொல்லுவது சரி என்று சொல்லி என்று சொல்லி பாருங்கள் சண்டை வராது குலப்பமும் வராது.ஆனால் அபுஹனிபா(ரஹ்) அவர்கள் கிதாபில் நபி(ஸல்) அவர்கள் அஷ்ஹது அல்லாஇலாஹ என்று கூறும்போது, கலிமா விரலை உயர்த்தி இல்லல்லாஹ்என்று கூறும்போது அதை வைத்து விட வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு ஸ்ஹிஹ் ஹதிஸ் ஒன்று உள்ளது ,அதில் வரும் அறிவிப்பாளர்களை படித்து கொண்டு இருபதால் அதை இப்போது வெளியிடவில்லை,இ ன்ஷாஅல்லா அதைவும் உங்கள் முன் வைக்க கடமை பட்டுளேன்.அல்லா மட்டும் அனைத்தும் அறிந்தவன் ,இன்னும், நீங்கள் எல்லோரும் அல்லாஹ்வின் கயிற்றை வலுவாக பற்றிப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்;. நீங்கள் பிரிந்தும் விடாதீர்கள்;. அல்லாஹ் உங்களுக்குக் கொடுத்த நிஃமத்களை (அருள் கொடைகளை) நினைத்துப் பாருங்கள்;. நீங்கள் பகைவர்களாய் இருந்தீர்கள் - உங்கள் இதயங்களை அன்பினால் பிணைத்து, அவனது அருளால் நீங்கள் சகோதரர்களாய் ஆகிவிட்டீர்கள்; . இன்னும், நீங்கள் (நரக) நெருப்புக் குழியின் கரை மீதிருந்தீர்கள் ; அதனின்றும் அவன் உங்களைக் காப்பாற்றினான் - நீங்கள் நேர் வழி பெறும் பொருட்டு அல்லாஹ் இவ்வாறு தன் ஆயத்களை - வசனங்களை உங்களுக்கு தெளிவாக்குகிறான ்.

30:32 எவர்கள் தங்கள் மார்க்கத்தில் பிரிவினைகளை உண்டாக்கி (பல) பிரிவுகளாகப் பிரிந்து விட்டனரோ (அவர்களில் ஆகி விட வேண்டாம். அவ்வாறு பிரிந்த) ஒவ்வொரு கூட்டத்தாரும் தங்களிடமிருப்பத ைக் கொண்டே மிகிழ்வடைகிறார் கள்.


6:159 நிச்சயமாக எவர்கள் தங்களுடைய மார்க்கத்தை (தம் விருப்பப்படி பலவாறாகப்) பிரித்து, பல பிரிவினர்களாகப் பிரிந்து விட்டனரோ அவர்களுடன் (நபியே!) உமக்கு எவ்வித சம்பந்தமுமில்லை அவர்களுடைய விஷயமெல்லாம் அல்லாஹ்விடமே உள்ளது - அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தவற் றைப் பற்றி முடிவில் அவனே அவர்களுக்கு அறிவிப்பான்.

8:46 இன்னும் அல்லாஹ்வுக்கும் , அவனுடைய தூதருக்கும் கீழ்படியுங்கள் - நீங்கள் கருத்து வேறுபாடு கொள்ளாதீர்கள்; (அவ்வாறு கொண்டால்) கோழைகளாகி விடுவீர்கள்; உங்கள் பலம் குன்றிவிடும்; (துன்பங்களைச் சகித்துக் கொண்டு) நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் - நிச்சயமாக அல்லாஹ் பொறுமையுடையவர் களுடன் இருக்கின்றான்.
மேலும் பார்க்க புகாரி 7048,7049,7051, 7052,7053,7054, 7061,7064,7071, 7072,7076,7077, 7080,7081,
Quote | Report to administrator
அப்துர்ரஹ்மான்
0 #38 அப்துர்ரஹ்மான் -0001-11-30 05:53
// //ஆஸிம் பின் குலைப் தர்மி என்று அறிவிப்பாளர் வரிசையில் இடம்பெற்றுள்ளதா ? அல்லது,

ஆஸிம் பின் குலைப் ஜர்மீ என்று இடம்பெற்றுள்ளதா ?

சகோதரர் அப்துர்ரஹ்மான், மற்றும் அப்துல்லாஹ் இதை உறுதிப்படுத்துங ்கள். நீங்கள் கூறிய ஹதீஸ்...//

உறுதிப்படுத்துவீர்கள் என காத்திருக்கிறேன்.
கருத்து எழுதியவர் முஸ்லிம், பதிந்தது: May 5, 2008 நேரம்: 15:04//

மன்னிக்கவும் சகோதரரே... நேற்றுதான் (15/05/2008) உங்கள் பின்னூடலைப் பார்த்தேன்..

நீங்கள் இரண்டாவதாக குறிப்பிட்டுள்ள தன் படி 'ஆஸிம் பின் குலைப் ஜர்மீ' என்று தான் இடம் பெற்றுள்ளது. எனது கவனக்குறைவான எழுத்திற்கு மண்ணிக்கவும். இந்த நபிமொழியின் தரம் பற்றி தாங்களோ அல்லது சத்தியமார்க்கம் தளத்தினரோ தெளிவு படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் பதிலை எதிர்பார்த்தவண்ணமாக.....


அப்துர்ரஹ்மான், சென்னை
Quote | Report to administrator
abdul azeez
0 #39 abdul azeez -0001-11-30 05:53
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அனைத்து முஸ்லீம் சகோதரர்களுக்கும ். முஹம்மத் அப்பாஸ் அவர்களே //அல்பானி அவர்க்கள் சரியான அறிவிப்பாளார் அல்ல மேலும் இதை ஏற்க கூடாது என்றும்,பலகினமா னவர் என்று (மேலும் இது சாத் மற்றும் முன்கர் தரதில் அமைந்தவை ஆகும்) இமாம் அபுதாவுது (ரஹ்)பதிவு அமைத்து உள்ளார்கள்// அல்பானி அவர்களை பலகீனமானவர் என்பதற்கு சரியான காரணம் பதிவாகிருக்கணும ். மேலும் நான் பதிவு பண்ணியுள்ள சுக்பா அவர்களின் விமர்சனம் போல் உள்ளதா? அல்லது நியாயமான காரணங்களோடு விமர்சிக்கப்பட் டுல்லாரா ? என்பதை நீங்கள் பதிவுசெய்யவில்ல ை. ஒரு இமாம் ஒரு அறிவிப்பாளருக்க ு நல்ல சான்று கொடுத்துள்ளார்க ள் என்றால் அவரை பற்றியுள்ள அனைத்து அம்சங்களையும்,க ுண நலன்களையும், மார்க்கப்பற்று எல்லாம் தெரிந்த பின் தான் கொடுப்பார்கள். ஆனால் விமர்சனம் செய்யும் பொழுது சரியான காரணம் வேண்டும். மேலும் நீங்கள்
//ஒரு காலம் வரும் அக்காலாத்தில் எனது உம்மதினர் ஒருவருகொருவர் வீண் தர்க்கம் செய்து பிரிந்து போய்வ்டுவார்கள் அதை நினைது இபோதெ என் மனம் கவலையாக அடைகிறேன்//
என்ற நபி ஹதீதை அருமையாக வைத்தீர்கள் ஆனால் உடனே தங்களை தனிமைபடுதிக்கொல ்கிரீர்களே!! இங்கு என்னை பொறுத்தவரை அனைவரும் சகோதரர்கள் எந்த இயக்க, மத்ஹப் வேறுபாடோ கிடையாது எந்த வட்டத்திற்குள்ள ும் சிறைபடாத சுதந்திர முஸ்லிமாக அனைத்து முஸ்லிம்களும் இருக்கவேண்டும் என்பதே என் ஆசை

//இதற்கு அபுதாவுது(ரஹ்) ,பைகஹி(ரஹ்) ,நவவி (ரஹ்) ஸஹிஹ் தரத்தில் பதிவு அமைத்து உள்ளார்கள் என்பதை சொல்லி //கொள்கின்ரோம். //மேலும் மிஷ்காத் இமாம் இதற்கு ஹசன் தரதில்//

//னீங்கள் மதிப்புமிக்க இமாம் நசயி (ரஹ்) ,இமம் அஹமத் (ரஹ்) ,இன்னும் பல இமாம்களின் கருத்து கணிப்புக்கு மதிப்பு அளிக்கிறீர்கள். அது போல் அவர்கள் மதிப்புமிக்க இமாம் பைகஹி (ரஹ்) ,இமாம் அபுதாவுது (ரஹ்) ,இமாம் மிஷ்காத்(ரஹ்) ,இமம் நவவி(ரஹ்) ,இமாம் ஷாபி(ரஹ்) இன்னும் பல இமாம்களின் கருத்து//

தயவு செய்து நீங்கள் நாங்கள் என்று வேறுபாடு காட்டவேண்டாம்.அ னைத்து இமாம் கருத்துக்கும் மதிப்பு கொடுக்கவேண்டும் என்பதும் முஸ்லிம்களின் கடமை. இதில் எந்த தயக்கமும் இல்லை எந்த இமாம் ஒருவரை காரணம் இல்லாமல் விமர்சிக்கிராரோ அந்த விமர்சனம் தான் மதிப்பிழக்குமே தவிர அவரின் ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீத் நம் அனைவருக்கும் உயிர். இன்னும் அவரோ நம் மனதில் எப்பவுமே மேதையாக உள்ளார்கள்.
மா சலாம்.
அப்துல் அசீஸ்.
Quote | Report to administrator
முஸ்லிம்
0 #40 முஸ்லிம் -0001-11-30 05:53
//நீங்கள் இரண்டாவதாக குறிப்பிட்டுள்ள தன் படி 'ஆஸிம் பின் குலைப் ஜர்மீ' என்று தான் இடம் பெற்றுள்ளது. எனது கவனக்குறைவான எழுத்திற்கு மண்ணிக்கவும். இந்த நபிமொழியின் தரம் பற்றி தாங்களோ அல்லது சத்தியமார்க்கம் தளத்தினரோ தெளிவு படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் பதிலை எதிர்பார்த்தவண்ணமாக.....//

அன்புச் சகோதரர் அப்துர்ரஹ்மான் உங்கள் ஒப்புதலுக்கு மிக்க நன்றி.

சகோதரர் அப்துல்லாஹ் உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருப்பின் தெரியப்படுத்துங ்கள்.
Quote | Report to administrator
சத்தியமார்க்கம்.காம்
0 #41 சத்தியமார்க்கம்.காம் -0001-11-30 05:53
அன்புச் சகோதரர் ஜமீம் கான்,

இந்தப் பகுதியில் தொழுகை தொடர்பாக ஒரு வாசகரின் கேள்விக்குக் குர்ஆன் ஹதீஸ்கள் பதில்களாகத் தரப் பட்டுள்ளன.

அவை குறித்த தங்களின் கருத்துகளை எழுனால் அவை இங்குப் பதியப் படும். மற்றபடி எந்த ஓர் அமைப்பையும் தாக்கவோ தூக்கவோ சத்தியமார்க்கம் .காம் எப்போதும் முயன்றதில்லை; இனிமேலும் முயலாது இன்ஷா அல்லாஹ்.
Quote | Report to administrator
நவாஸ்
0 #42 நவாஸ் -0001-11-30 05:53
முன்பு எல்லாம் முஃப்தி தான் ஃபத்வா கொடுப்பாங்க. ஆனால் இப்ப எல்லாம் எல்லாரும் மார்க தீர்ப்பு சொல்றாங்க. ஏழு வருஷம் மதராசவில் ஒதுனவங்க எல்லாம் முஃப்தி.

சரி ஸ்ஹீ முஸ்லிம்ல 3 ஹதீஸ் வெவ்வேரு அற்விப்பாளர் அறிவிச்ச ஹதீஸ் இருக்கே. நவீன கால ஹதீஸ் கலை வல்லுநர் அந்த ஹதீஸை லைஃப் ந்னு சொல்ல வில்லை.

சரி, சவுதி அரசாங்கத்துல நிறந்திற ஃபதிவா குழு இது பற்றி என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம்.
fatwa-online.com/.../...

இரண்டும் சரி தானே சொல்லுது..

தொழ வரது 10 பேரு அதுல 2 பேர் விரல ஆட்டினா என்ன ஆட்டாவிட்டால் என்ன? மொதல்ல தொழ வைக்க வழியை பார்க்கனும். இக்திலாஃப் தீயது.
Quote | Report to administrator
Jaffer Ali
0 #43 Jaffer Ali 2010-06-10 02:16
My dear Brothers please stop this argument, I have been in UAE and I asked one Egyptian Imam about this issue, he said its depends on individuals we human beings do not know what is wrong and what is correct, all Mosques in UAE allow both versions. I hate the Islamic organisations and their political wings because they are short sighted and they cannot bring anything good to our community.

We have to be strong in our unity, get better education and improve technically with advanced technologies. Upto 16th century Islam was a knowledgeable society after 16th century the Islamic countries faced so many wars so they shifted their knowledge towards wars. Deen, Education and Unity are the most important 3 things for us now.
Quote | Report to administrator
சஃபி
0 #44 சஃபி 2010-06-10 10:59
சகோ. ஜாஃபர் அலி,

இங்குப் பேசப்படுவது முஸ்லிம்களின் தலையாய கடமையான தொழுகைச் செயல்பாடுகளில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஹதீஸ்களின் ஆதாரங்கள்.

அவை சரியா இல்லையா என்று தெரிந்து கொண்டால் எடுத்துச் செயல்படுத்துவதற ்கோ விட்டுத் தள்ளுவதற்கோ வசதியாக இருக்கும்.

அல்லாஹ்வின் தூதரின் வழிகாட்டலை விமர்சிக்க எகிப்து இமாமாக இருந்தாலும் இந்தியா இமாமாக இருந்தாலும் எந்த இமாமாக இருந்தாலும் எவரும் தகுதி உடையவர்களல்ல என்பது எனது கருத்து.

உங்கள் கருத்து என்ன?
Quote | Report to administrator
Gulam
0 #45 Gulam 2010-06-12 09:41
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்(வர்ஹ் )
நல்ல கருத்துக்கள் பரிமாற படுகின்றன நிர்வாகத்திற்கு ம் ,ஏனைய சகோதர்களுக்கும் நன்றி !
Quote | Report to administrator
தமிம்
0 #46 தமிம் 2016-05-26 23:31
annajaath.com/archives/6954

இந்த தலத்தில் விளக்கம் உள்ளது.
Quote | Report to administrator
Add comment
இது சுதந்திரமான கருத்துப் பகுதி. தங்கள் கருத்தில் பிறர் கண்ணியம் காத்திட வேண்டுகிறோம்.


சமீப கருத்துக்கள்