முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

முகப்பு

Ramadan is a holy month, a time for introspection and spiritual renewal for many Muslims around the world.

But some have it harder than others.

Muslims observing the fast rise before dawn for the Fajr prayer. After partaking in the Suhur meal, they won’t be able to eat or drink anything -- even water -- until the sun has set. When the time for the Maghrib prayer comes around, Muslims often break the fast with a sweet, tasty date and a celebratory meal called an Iftar.

Depending on where you are in the world, fasting times can vary quite significantly. Muslims in places like Iceland, where daylight is scheduled to last 22 hours on June 18, face the dilemma of figuring out how to stay healthy and nourished while observing their faith. While some Muslims choose to fast from sunrise to sunset in these countries, Islamic scholars have offered a number of alternatives, such as following Mecca's fasting times.

HuffPost Religion calculated the time between the Fajr and Maghrib prayers to find out how long the fast lasts for Muslims around the world. The website IslamiCity can help you figure out prayer times in your own neighborhood.

- HuffPost

http://big.assets.huffingtonpost.com/Ramadan2015.png

Add comment
இது சுதந்திரமான கருத்துப் பகுதி. தங்கள் கருத்தில் பிறர் கண்ணியம் காத்திட வேண்டுகிறோம்.Question / Answer section for Non-Muslims: http://www.satyamargam.com/islam/others.html


சமீப கருத்துக்கள்

செய்திமடல் (Newsletter)

 

சத்தியமார்க்கம்.காம் தள ஆக்கங்களை மின் அஞ்சலில் பெற்றுக் கொள்ள, உங்கள் மின் அஞ்சல் முகவரியை இட்டு உறுதி செய்யவும். நன்றி!