முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

நுட்பம்
{mosimage}அவசரத்திற்கு நாம்  சில தேவைகளுக்காகச் சிறு குறிப்புகள் எழுதுவதுண்டு. அது…

எச்.டி.எம்.எல். (HTML) டாகுமெண்ட் என்றால் என்ன?

பதில்: சுருக்கமாகச் சொல்வதென்றால் அது ஓர் வெப் பேஜ்…

சமீப கருத்துக்கள்