முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

அறிவியல்
துகளுக்குரிய கடவுள் பெயரால்..!

இவ்வருடத் தொடக்கத்தில் ஐரோப்பிய விஞ்ஞானிகள் சிலர் விநோதமான ஆய்வு ஒன்றினைச் செய்யப்போவதாக சர்வதேச…

உலகின் அதிவேக விரைவுக் கணினி (Fastest Supercomputer) அறிமுகம்!நொடிக்கு ஒரு பெட்டாஃப்ளாப்ஸ் (Petaflops) கணக்கீடுகளை நிகழ்த்தும் அதிவிரைவுக் கணினி (Supercomputer)…

{mosimage}நாம் வாழும் புவி அங்கம் வகிக்கும் சூரியக் குடும்பம் (Solar system) பங்குபெறும்…

மாபெரும் சுமைதூக்கி விண்கலம் விண்ணில் பாய்கிறது!

ஐரோப்பிய விண்ணாய்வு மையம் (European Space Agency - ESA) உருவாக்கியுள்ள மாபெரும் சுமைதூக்கி விண்கலம்…

செவ்வாய்க் கோளில் தண்ணீர்?

செவ்வாய்க் கோளில் தண்ணீர் இருப்பதை அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் சமீபத்தில் உறுதி செய்துள்ளனர்.
  …

சமீப கருத்துக்கள்