முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

English

வாசகர் மடல்
பரிந்துரை 228

சுவிட்ஸர்லாந்து நாட்டிலுள்ள ஜெனிவா நகரில் நவம்பர் 9ஆம் நாள் செவ்வாயன்று ஐக்கிய நாட்டு மனித உரிமைக்…

Read more: பரிந்துரை 228

தோற்றுப் பார்!

வெற்றி எனும் முகவரியை அடையப் பயன்படும் பாதையின் பெயர் தோல்வி. தோல்வி நம் வாழ்க்கையின் ஓர் அங்கம்.…

Read more: தோற்றுப் பார்!

IPL பரிதாபம்

அப்போது நான் ஆறோ, ஏழோ படித்துக்கொண்டிருந்தேன்.

பன்னிரண்டாவது படித்துக்கொண்டிருந்த சீனியர்களிடம்…

Read more: IPL பரிதாபம்

சமீப கருத்துக்கள்