முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

English

கவிதை
கடலைப் பிளந்த கைத்தடி! (ஆஷுரா தினக்கவிதை)

ஷுரா!
அன்று இந்நாளில்
அழித்தொழிக்கப்பட்ட ஆணவம்
அறிவித்தபடியிருக்கிறது என்றும்
வல்லோனின் வல்லமையை!…

நிற்க (கவிதை)

நிற்க,

நீரூற்று ஏதுமில்லை

நிலத்திலும் ஈரமில்லை

விழியருவி  பெருக்கும் நீரில்

செழிக்கிறது பாலைவனம்…

ஈகைப் பெருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்!

'தகப்பல் அல்லாஹ் மின்னா வ மின்கும்'

வாசக சகோதர, சகோதரிகள் அனைவருக்கும் சத்தியமார்க்கம்.காம் தன்…

இறுதி வடிவம்

ப்படி இருக்கும்
முதுமை
இறப்பை எதிர்நோக்கிய
தனிமை?

அனாயாசமான
அனிச்சை சுவாசம்
பிரயாசையாகிப் போகுமோ -…

நிலைபெறச் செய்வாய், இறைவா!

யா அல்லாஹ்!

தாகத்தில் தொண்டை

தகிக்கையில்
ஒவ்வொரு துளி நீரின்
மூலக்கூறும்
உன்னருள் பொதிந்த
மூலம் கூறும்.…

முதல் மிடறு!

நீ தந்த உணவைக்கொண்டே
நோன்பை நான் முடித்துக்கொள்ள
பேரீத்தம் பழத்திற்குள்
பெரும் பலத்தைப் பொதித்து…

சமீப கருத்துக்கள்