முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

English

கவிதை
நிற்க (கவிதை)

நிற்க,

நீரூற்று ஏதுமில்லை

நிலத்திலும் ஈரமில்லை

விழியருவி  பெருக்கும் நீரில்

செழிக்கிறது...

Read more: நிற்க (கவிதை)

இறுதி வடிவம்

ப்படி இருக்கும்
முதுமை
இறப்பை எதிர்நோக்கிய
தனிமை?

அனாயாசமான
அனிச்சை சுவாசம்
பிரயாசையாகிப் போகுமோ -…

Read more: இறுதி வடிவம்

முதல் மிடறு!

நீ தந்த உணவைக்கொண்டே
நோன்பை நான் முடித்துக்கொள்ள
பேரீத்தம் பழத்திற்குள்
பெரும் பலத்தைப் பொதித்து…

Read more: முதல் மிடறு!

சமீப கருத்துக்கள்