முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

கவிதை
கலாச்சாரத்தில் கலப்படம் காதலர் தினம்...

லாச்சாரத்தில் கலப்படம்
காதலர் தினம்...
தமிழ்க் கலாச்சாரத்தின்
தற்கொலை முயற்சி!


இந்தியப்…

கடலைப் பிளந்த கைத்தடி! (ஆஷுரா தினக்கவிதை)

ஷுரா!
அன்று இந்நாளில்
அழித்தொழிக்கப்பட்ட ஆணவம்
அறிவித்தபடியிருக்கிறது என்றும்
வல்லோனின் வல்லமையை!…


நிற்க (கவிதை)

நிற்க,

நீரூற்று ஏதுமில்லை

நிலத்திலும் ஈரமில்லை

விழியருவி  பெருக்கும் நீரில்

செழிக்கிறது...

 

பாலை…

வரலாறு மீள்பதிவாகட்டும்!

ஸ்ரவேலர்களுக்கு
இதரவேலை இல்லை
பாலஸ்தீனத்தில்
பாவம் செய்வதைத் தவிர

கான்க்ரீட் கட்டடங்கள்…

இறுதி வடிவம்

ப்படி இருக்கும்
முதுமை
இறப்பை எதிர்நோக்கிய
தனிமை?

அனாயாசமான
அனிச்சை சுவாசம்
பிரயாசையாகிப் போகுமோ -…

நிலைபெறச் செய்வாய், இறைவா!

யா அல்லாஹ்!

தாகத்தில் தொண்டை

தகிக்கையில்
ஒவ்வொரு துளி நீரின்
மூலக்கூறும்
உன்னருள் பொதிந்த
மூலம்…

சமீப கருத்துக்கள்