முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

கவிதை
கனமான கோணிப்பைகள்

“எதிர்கால இந்தியாவே
ஏங்கிநிற்கும் மானுடமே
என்ன வேண்டும் உனக்கு
சொல்ல வேண்டும்...

சொல்றேனுங்கய்யா:

பள்ளிக்கூடச்…

சொல்லவொண்ணா சோகம் (கவிதை)

ளி மண்டலம்
வால் வளர்த்ததா - அதை
வாளெனக் கொண்டு
வாழ் வழித்ததா?

வானம் வகைமாறி
...


காற்றின்…

இழந்தவை மீளுமா?

ன் சகோதரன் அநீதி இழைக்கப்பட்டு
கைதி ஆனான்; அவனது தாயோ
மன உளைச்சலில்
...


ஊர் முழுக்க கை ஏந்தினாள்
பிச்சை…

படுமுன் தெளிக! (கவிதை)

ன்பதாம் வகுப்பு
பத்தாம் வகுப்போடு
ஓடிப்போனது...
பெற்றோருக் கிடை
வகுப்புக்...

குறுஞ்செய்தியில்
முடங்கிய…

பிழையறப் பிழை! (கவிதை)

ழிப்பவன் மட்டுமே இறைவன் என
எதிர்மறையாய் எண்ணாதே
அளிப்பவனும் அவனே!

ஆலுக்குப் பிடிமானம்...

இளமையில்…

ஒவ்வொரு நாளும் பெண்கள் தினமே!

றைப்பதில் அல்ல,

இயன்றவரை திறப்பதில்தான் சுதந்திரம்
என்பதாகத் திணிக்கப்படுகிறோம்!

ஆடை அணிவதில்…

சமீப கருத்துக்கள்