முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

English

கவிதை
சொல்லவொண்ணா சோகம் (கவிதை)

ளி மண்டலம்
வால் வளர்த்ததா - அதை
வாளெனக் கொண்டு
வாழ் வழித்ததா?

வானம் வகைமாறி
...


காற்றின்…

இழந்தவை மீளுமா?

ன் சகோதரன் அநீதி இழைக்கப்பட்டு
கைதி ஆனான்; அவனது தாயோ
மன உளைச்சலில்
...


ஊர் முழுக்க கை ஏந்தினாள்
பிச்சை…

கலாச்சாரத்தில் கலப்படம் காதலர் தினம்...

லாச்சாரத்தில் கலப்படம்
காதலர் தினம்...
தமிழ்க் கலாச்சாரத்தின்
தற்கொலை முயற்சி!


இந்தியப்…

பிழையறப் பிழை! (கவிதை)

ழிப்பவன் மட்டுமே இறைவன் என
எதிர்மறையாய் எண்ணாதே
அளிப்பவனும் அவனே!

ஆலுக்குப் பிடிமானம்...

இளமையில்…

ஒவ்வொரு நாளும் பெண்கள் தினமே!

றைப்பதில் அல்ல,

இயன்றவரை திறப்பதில்தான் சுதந்திரம்
என்பதாகத் திணிக்கப்படுகிறோம்!

ஆடை அணிவதில்…

வரலாறு மீள்பதிவாகட்டும்!

ஸ்ரவேலர்களுக்கு
இதரவேலை இல்லை
பாலஸ்தீனத்தில்
பாவம் செய்வதைத் தவிர

கான்க்ரீட் கட்டடங்கள்…

சமீப கருத்துக்கள்