முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

கவிதை
எண்ணமும் எடையும்!

தென்ன
இப்படிக் கனக்கிறது!

எண்ணங்களுக்கு எடையுள்ளதா
எனும் கேள்விக்கு விடையுள்ளதா?

கண்டெத்திய...

செயல்களால்…

சுதந்திரத்தின் தலைவிதி!

சுதந்திர இந்தியர்கள்
அமீரக விமான நிலையத்தில்
சாரைசாரையாக வருகை
பொதி தள்ளிக்...

சுதந்திர இந்தியாவின்
தந்திர…

இன்பம் நிலைக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ்!

வெய்யிற் காலம் வந்து போகும்
வேடந் தாங்கல் பறவைக் கூட்டம்
மெய்யின் மாதம் மலர்ந்த...

உதயம் தொடங்கி…

இருபத்து மூன்றாம் ஐப்பசி...

ன்புடையீர் ...!

இலங்கையின் வடபுலத்து முஸ்லிம் மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டு இந்த மாதத்துடன் 23 ஆண்டுகள்…

சாயல்கள் (கவிதை)

ன் அன்பு மகளே!

நீ
முகத்தில் அம்மாவின் சாயல்
அகத்தில் அப்பா

உடல் வடிவில்...

உன்
விழிகள் அம்மாவின்…

என்ன உன் தேவை? (கவிதை)

ரசாங்கத்திடம் சொல்லி
அறிவுப்பொன்னு செய்யுங்கய்யா...
சத்துணவு சரத்துகளில் சில
சலுகைகள்...

அவித்த…

சமீப கருத்துக்கள்