முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

கவிதை
பயணக் கட்டுரை!

து

பயணித்தக் கட்டுரையல்ல;

பயணிக்க வேண்டிய கட்டுரை!


அனுபவத்தைச் சொல்வதற்கல்ல;

...

 

இந்தக்…

முகநூலும் அகநூலும்!

ல்லாண்டு கடந்தாலும்

   பார்த்திடலாம் நம்காட்சி

சொல்லாக, படமாக,

  …

நகரம்

திகாலை ஐந்தரைக்கு
அலாரம் மட்டுமே
அலறி விழிக்கும்
ஆதவன்கூட ஆறு மணிக்குத்தான்

வாகன நெரிசல்...

வாகன…

தேர்தல் வர்த்தகம்!

அடுத்த

ஐந்தாண்டுகளுக்கு

நாட்டைக் குத்தகை எடுக்க

ஏலம் துவங்கிவிட்டது. 
... 
போர்க்களம்…

பரிசு மழை

பார்புகழும் வித்தகர்க்குப் படிக்கட்டாய் உலகப் பரிசு!
பெரிய சாதனைக்கும் பரிசு! அரிய…

அதர்மம்! (பாப்ரி மஸ்ஜித் இடிப்பு)

ப்போதும் போலத்தான்
அப்பொழுதும் புலர்ந்தது

விண்ணிறைந்த வெள்ளொளியில்
காவிக்கறை படியும் என
...


தொழுகைக்கான…

சமீப கருத்துக்கள்