முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

English

கவிதை
முகநூலும் அகநூலும்!

ல்லாண்டு கடந்தாலும்

   பார்த்திடலாம் நம்காட்சி

சொல்லாக, படமாக,

  …

நகரம்

திகாலை ஐந்தரைக்கு
அலாரம் மட்டுமே
அலறி விழிக்கும்
ஆதவன்கூட ஆறு மணிக்குத்தான்

...

வாகன நெரிசல்
நகரத்தின்…

எண்ணமும் எடையும்!

தென்ன
இப்படிக் கனக்கிறது!

எண்ணங்களுக்கு எடையுள்ளதா
எனும் கேள்விக்கு விடையுள்ளதா?

கண்டெத்திய...

செயல்களால்…

பரிசு மழை

பார்புகழும் வித்தகர்க்குப் படிக்கட்டாய் உலகப் பரிசு!
பெரிய சாதனைக்கும் பரிசு! அரிய…

அதர்மம்! (பாப்ரி மஸ்ஜித் இடிப்பு)

ப்போதும் போலத்தான்
அப்பொழுதும் புலர்ந்தது

விண்ணிறைந்த வெள்ளொளியில்
காவிக்கறை படியும் என
...


தொழுகைக்கான…

இருபத்து மூன்றாம் ஐப்பசி...

ன்புடையீர் ...!

இலங்கையின் வடபுலத்து முஸ்லிம் மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டு இந்த மாதத்துடன் 23 ஆண்டுகள்…

சமீப கருத்துக்கள்