முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

கவிதை
ஆற்றாமையின் ஆறாம் தேதி!

ற்றாமையின் அர்த்தமான ஆறாம் தேதி
அந்த நாளில்தான் இந்தியாவின் இறையாண்மை
கடப்பாறைகளுக்கு இரையானது...

வேற்றுமையில்…

அடிமைத்தனமல்ல… அருட்கொடை!

திறந்து கிடப்பதுதான் சிறந்தது என்றால்
அந்தச் சிறப்பு எம் பெண்டிர்க்குத் தேவையில்லை!

கணவன் காண...

வரைமுறையற்று…

மன்னித்தருள்வாய் இறைவா!

ருமுகில் பொழியும்
பெருமழை நீரென
தருமருள் எங்கள் இறைவா!
இருகரம் ஏந்தினோம்:

...

எம்முள் அடங்கா…

அழுவதற்கான நேரம் கடந்து விட்டது!

டிக்கத்   திட்டமிட்டார்கள்;
இடித்தார்கள்!

உடைக்கக் கூடினார்கள்;
உடைத்தார்கள்!

...

புற வழியே…

பசிக்குப் புசி!

ளு தூக்கும் பாவனையில்
உன்றன்
உடல் தூக்கும் மானிடா
வெறுமனே ஏனிந்தப்
பருமன்?


...


உள்நாக்குக்…

பயணக் கட்டுரை!

து

பயணித்தக் கட்டுரையல்ல;

பயணிக்க வேண்டிய கட்டுரை!


அனுபவத்தைச் சொல்வதற்கல்ல;

...

 

இந்தக்…

சமீப கருத்துக்கள்