முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

English

கவிதை
அழுவதற்கான நேரம் கடந்து விட்டது!

டிக்கத்   திட்டமிட்டார்கள்;
இடித்தார்கள்!

உடைக்கக் கூடினார்கள்;
உடைத்தார்கள்!

...

புற வழியே…

பசிக்குப் புசி!

ளு தூக்கும் பாவனையில்
உன்றன்
உடல் தூக்கும் மானிடா
வெறுமனே ஏனிந்தப்
பருமன்?

...


உள்நாக்குக்…

பயணக் கட்டுரை!

து

பயணித்தக் கட்டுரையல்ல;

பயணிக்க வேண்டிய கட்டுரை!


அனுபவத்தைச் சொல்வதற்கல்ல;

...

 

இந்தக்…

அடிமைத்தனமல்ல… அருட்கொடை!

திறந்து கிடப்பதுதான் சிறந்தது என்றால்
அந்தச் சிறப்பு எம் பெண்டிர்க்குத் தேவையில்லை!

கணவன் காண...

வரைமுறையற்று…

மன்னித்தருள்வாய் இறைவா!

ருமுகில் பொழியும்
பெருமழை நீரென
தருமருள் எங்கள் இறைவா!
இருகரம் ஏந்தினோம்:

...

எம்முள் அடங்கா…

தேர்தல் வர்த்தகம்!

அடுத்த

ஐந்தாண்டுகளுக்கு

நாட்டைக் குத்தகை எடுக்க

ஏலம் துவங்கிவிட்டது.

... 
போர்க்களம் போல்…

சமீப கருத்துக்கள்